Viikon kysymys: Mitä tarkoittaa ginikerroin?

30.03.2016

Tuloeroja mitataan Gini-kertoimella.  Se on yleisin tuloeroja kuvaava tunnusluku ja tulonjakautumisen tasaisuuden mittari.

Kertoimella ei ole mitään tekemistä alkoholin kanssa, vaan nimi tulee laskentamenetelmän kehittäjän mukaan. Kertoimen perusideana on laskea kuinka kaukana keskimäärin toisistaan henkilöiden tulot ovat.

Mitä suuremman arvon Gini-kerroin saa, sitä epätasaisemmin tulot ovat jakautuneet. Gini-kertoimen suurin mahdollinen arvo on yksi. Tällöin suurituloisin tulonsaaja saa kaikki tulot. Pienin mahdollinen Gini-kertoimen arvo on 0, jolloin kaikkien tulonsaajien tulot ovat yhtä suuret.

Gini-arvo voidaan esittää myös sadalla kerrottuna, jolloin raja-arvot ovat vastaavasti 0 ja 100.

Tulonjakotilastossa Gini-kertoimet esitetään prosentteina (sadalla kerrottuna). Gini-kerroin kuvaa suhteellisia tuloeroja. Gini-kerroin ei muutu, jos kaikkien tulonsaajien tulot muuttuvat prosenteissa saman verran.

Talouskeskiviikon blogi: Suomessa on tasainen tulonjako ja korkea elintaso

Viikon graafi: (tästä voit katsoa animaation uudelleen…)