Viikon kysymys: Mitä tarkoittaa ostovoima?

Ostovoimaa tarkastellaan perinteisesti yksittäisen palkansaajan tasolla. Tällöin ostovoimaa määräytyy palkkatulojen, inflaation ja verotuksen perusteella. Ostovoima kasvaa palkkojen noustessa ja toisaalta heikkenee inflaation kiihtyessä tai verotuksen kiristyessä.

Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunnan raportissa ostovoimaa tarkastellaan kuitenkin koko kansantalouden ja kaikkien palkansaajien kannalta. Tällöin on tärkeää huomioida myös työllisyyden muutokset, sillä työllisten määrä vaikuttaa kotimaiseen kysyntään ja lopulta myös siihen, miten pystymme rahoittamaan julkisia menoja.

Työllisyyden lisäksi ostovoiman määritelmään voidaan lisätä myös tulonsiirtojen vaikutukset. Tulonsiirroista merkittävin paino on työttömyyskorvauksilla mutta tarkastelussa on mukana myös esim. lapsilisät, vanhempainrahat ja asumistuki.

Viikon graafi: (tästä voit katsoa animaation uudelleen…)