Viikon kysymys: Mitä tarkoittaa palkkaverokiila?

14.09.2016

Palkkaverokiila mittaa työhön kohdistuvan verotuksen kireyttä. Käytännössä palkkaverokiila osoittaa sen, paljonko työnantajan maksamasta työvoimakustannuksesta jää työntekijälle verojen ja maksujen jälkeen käteen. Esimerkiksi jos työnantajan kustannukset ovat 100 euroa, mutta työntekijälle jää käteen vain 40 euroa, on verokiila 60 prosenttia.

Palkkaverokiila lasketaan suhteuttamalla kaikki palkkaan kohdistuvat tuloverot ja veronluonteiset maksut työnantajan maksamiin työvoimakustannuksiin. Työvoimakustannukset puolestaan muodostuvat työntekijän bruttopalkasta ja työnantajan palkkasidonnaisista veronluonteisista maksuista.

Joskus palkkaverokiilaan sisällytetään myös palkansaajien kulutuksessaan maksamat välilliset verot. Tällöin puhutaan palkkatulon kokonaisverokiilasta. Usein kuitenkin keskitytään työntekijöiden ja työnantajien maksamiin välittömiin palkkasidonnaisiin veroihin ja maksuihin. Ne muodostavatkin suurimman osan verokiilasta. Esimerkiksi Veronmaksajain keskusliiton kansainvälisissä palkkaverokiilavertailuissa kulutusverot on jätetty pois.

Verokiilalla on olennainen osansa taloustieteellisessä tutkimuksessa ja talouspoliittisessa keskustelussa. Verokiilan kaventamisen arvioidaan lievittävän palkankorotusvaatimuksia, alentavan työn hintaa ja siten lisäävän työllisyyttä.

Vipi Pasanen bloggaa: Pohjoismaiden verojärjestelmillä yhteiset kipupisteet

Viikon graafi:

vko37_2016_palkkaverokiila_pohjoismaissa