Viikon kysymys: Mitä tarkoittaa talous- ja rahaliitto?

05.10.2016

Kaikki EU:n 28 jäsenvaltiota osallistuvat talous- ja rahaliittoon EMUun. Lyhenne tulee sanoista Economic and Monetary Union.  Talous- ja rahaliiton tärkein asia on yhteinen valuutta, euro. Suurin osa EU-maista on ottanut sen käyttöönsä. Yhdessä nämä 18 valtiota muodostavat euroalueen. Näiden maiden rahapolitiikasta vastaa Euroopan keskuspankki EKP.

Talous- ja rahaliitossa EU-maat koordinoivat talouspolitiikkaansa eurooppalaisen ohjausjakson avulla. Ohjausjaksossa on aikataulu, jonka mukaan jäsenvaltiot saavat ohjeita ja suosituksia.  Jäsenvaltioiden odotetaan ottavan suositukset huomioon laatiessaan seuraavan vuoden talousarviotaan ja tehdessään päätöksiä esimerkiksi talous- ja työllisyyspolitiikassa.

Lisäksi kaikkia EU-maita säätelee perussopimus, jonka mukaan julkisen talouden alijäämä suhteessa bruttokansantuotteeseen ei saa ylittää kolmea prosenttia. Julkisen velan suhde BKT:seen ei myöskään saa ylittää 60 prosenttia. Toistaiseksi mikään maa ei ole saanut sanktioita rikottuaan näitä sääntöjä.

EMUun mentiin kolmessa vaiheessa

Rahaliittoon edettiin kolmessa vaiheessa. Ensimmäinen vaihe toteutettiin 1990-luvun alussa, kun pääomaliikkeet jäsenmaiden välillä vapautettiin. Toisessa vaiheessa, vuosina 1994–1998, jäsenmaiden talous- ja rahapolitiikkoja lähennettiin. Talous- ja rahaliiton kolmas vaihe alkoi vuoden alussa 1999, kun eurosta tuli tilivaluutta.  Käteisvaluutta eurosta tuli vuoden 2002 alussa.

EU:n sääntöjen mukaan jäsenvaltion on Yhdistynyttä kuningaskuntaa ja Tanskaa lukuun ottamatta otettava euro käyttöön osallistuttuaan valuuttakurssin vaihtelua säätelevään mekanismiin (ERM) vähintään kahden vuoden ajan ja täytettyään lähentymisperusteet.

Käytännössä maat voivat kuitenkin halutessaan olla liittymättä yhteiseen valuuttaan, koska osallistuminen valuuttakurssimekanismiin on vapaaehtoista, jolloin liittymiskriteeritkään eivät täyty. Näyttääkin siltä, että EU on jakautunut pitkäaikaisesti euroalueeseen ja sen ulkopuolisiin.

Talouskeskiviikko:
Taneli Lahti: EU:lle on löydettävä oikea suunta