Viikon kysymys: Mitä tarkoittaa työvoimapula?

08.11.2017

Työvoimapula tarkoittaa tilannetta, jossa työvoiman tarjonta ei riitä täyttämään työvoiman kysyntää. Yritykset tai julkinen sektori eivät löydä sopivaa henkilöä avoinna olevaan työpaikkaan.

Työvoimapula voi ilmetä monella tavalla. Kausittainen työvoimapula koskettaa aloja, joilla on lyhyt sesonki. Esimerkiksi laskettelukeskuksen voi olla vaikea löytää sesongin ajaksi riittävästi työntekijöitä.

Paikallinen työvoimapula voi ilmetä, kun uusia työpaikkoja syntyy sellaisilla paikkakunnilla, joilla ei asu riittävästi sopivan koulutustaustan omaavia työnhakijoita. Suhdannehuipuilla yritykset saavat kaupattua tuotteitaan niin paljon, että niitä tuottamaan ei ole aina tarpeeksi työvoimaa.

Työvoimapulan todellista laajuutta on vaikea mitata, koska organisaatiot voivat nopeasti sopeuttaa toimintansa, jos työvoimapulasta uhkaa tulla pysyvä. Yrityksissä tämä voi tarkoittaa, että uusista tilauksista kieltäydytään, investointeja lykätään tai niistä luovutaan kokonaan.

Työvoimapulaa ja rekrytointivaikeuksia mitataan yrityskyselyjen avulla. Esimerkiksi EK:n suhdannebarometrissa yrityksiltä kysytään, onko ammattityövoiman puute tuotannon tai myynnin este. Myös Tilastokeskus selvittää säännöllisesti kuinka paljon on vaikeasti täytettäviä työpaikkoja. Vastaajille esitetyt kysymykset ovat sisällöltään hieman erilaisia. Siksi vastausten perusteella tehdyt tilastot poikkeavat toisistaan.

Yhtenä työvoimapulan mittarina voi pitää kuukauden lopussa avoinna olevien työpaikkojen määrää työvoimatoimistoissa. Eritysesti pitkään avoinna olleiden työpaikkojen lisääntyminen kertoo työvoimapulan vaikeutumisesta.

Talouskeskiviikon blogi: Työvoimapula nousemassa kasvun esteeksi
Viikon graafi: Puute ammattitaitoisesta työvoimasta on yhä laajempi ongelma