Viikon kysymys: Mitä tarkoittaa valtionosuusjärjestelmä?

25.05.2016

Valtionosuuksien tarkoituksena on taata kuntien vastuulla olevien julkisten palvelujen saatavuus koko maassa. Sen tarkoitus on tasata tulopohjassa, kustannusrakenteessa ja palvelutarpeissa olevia kuntien välisiä taloudellisia eroja. Valtionosuudet kattavat noin viidenneksen kuntien menoista.

Merkittävin osa valtionosuusjärjestelmää on kunnan peruspalvelujen valtionosuus, joka kokoaa yhteen kunnallisten peruspalvelujen rahoituksen. Kunnan peruspalvelujen valtionosuus on laskennallinen, ja se perustuu kunnan asukkaiden palvelutarpeeseen ja olosuhdetekijöihin. Valtionosuuden suuruuteen ei vaikuta se, miten kunta palvelutoimintansa järjestää ja miten paljon rahaa se niihin käyttää.

Kunnan peruspalvelujen valtionosuus kattaa sosiaali- ja terveydenhuollon, varhaiskasvatuksen (päivähoito), esi- ja perusopetuksen, kirjastot, yleisen kulttuuritoimen ja taiteen perusopetuksen.

Valtionosuusjärjestelmään kuuluu myös laskennallisiin verotuloihin perustuva tasauserä. Tasauksessa otetaan huomioon ansiotuloihin perustuva kunnallisvero, kuntien saama osuus yhteisöverosta sekä puolet ydinvoimalaitoksien kiinteistöverosta.

Talouskeskiviikon blogi: Valtio höllentänyt kuntien velvoitteita

Viikon talouskuva: Kuntien talous alijäämäinen