Viikon kysymys: Miten työvoimapulaa mitataan?

12.12.2018

Työ- ja elinkeinoministeriö on vuodesta 1993 lähtien on selvittänyt työvoiman hankintaan liittyviä asioita Tilastokeskuksen toteuttamien työnantajahaastattelujen avulla. Haastatteluissa on selvitetty työvoiman hakua ja siihen liittyneitä ongelmia, työvoiman saatavuusongelmien syitä, työpaikan täyttötapoja ja työnantajien tulevaisuuden suunnitelmia työvoiman käytössä.

Vuonna 2002 selvitys yhdistettiin Tilastokeskuksen avointen työpaikkojen tutkimukseen. Samalla otantaa laajennettiin, jolloin mahdollistui myös neljännesvuosittainen raportointi. Syyskuussa 2018 vaikeasti täytettäviä työpaikkoja oli 26  900 eli 9  300 enemmän kuin vuosi sitten.

Myös Elinkeinoelämän keskusliiton neljännesvuosittaisessa suhdannebarometrissa kerätään tietoja yritysten työvoimapulasta. Barometrissa selvitetään, mitä tekijöitä yritykset pitävät tuotannon tai myynnin kasvun esteinä. Yksi tekijä on ammattitaitoisen työvoiman saatavuus. Lokakuussa julkistetussa barometrissa noin 30 prosenttia yrityksistä ilmoitti, että ammattitaitoisen työvoiman saatavuus oli kasvun esteenä.

Talouskeskiviikko: Mitä jää käteen vuodesta 2018?
Viikon graafi: Talousluottamus heikentyi vuonna 2018