Viimeinen transatlanttinen tango?

05.04.2024

EU:n ja USA:n kauppapolitiikan päättäjät kokoontuvat 4. – 5.4. Belgian Leuvenissa keskustelemaan menneestä ja tulevasta yhteistyöstä kuudennessa TTC-kokouksessa. Suomen ulkomaankaupan kannalta olisi tärkeää varmistaa kauppadialogin jatkuvuus myös USA:n vaalien jälkeen, bloggaa kauppapolitiikan johtaja Timo Vuori.

Mitä tapahtuu EU-USA-yhteistyölle vaalien jälkeen, kysymys on kaikkien huulilla TCC-kokouksessa. EU:n onkin syytä olla huolissaan tulevasta. Presidentti Bideniin kohdistuneista myönteisistä odotuksista huolimatta vanhat kauppakiistat terästulleista lentokonetukiin ovat yhä lopullisesti ratkaisematta. Trumpin paluu valtaan toisi varmasti uusia uhkia transatlanttiseen kauppasuhteisiin.

Erityisesti Suomelle tulehtuvat transatlanttiset kauppasuhteet olisivat myrkkyä, sillä viime vuosina USA on noussut Suomen tärkeimmäksi vientimaaksi, kun lasketaan yhteen tavara- ja palveluvienti. Vuonna 2022 USA-viennin arvo oli peräti 14 miljardia euroa ja suomalaisyritysten liikevaihto USA:ssa lähes 30 miljardia euroa.

Suomen etu on toimiva TTC-tango

Bidenin hallinnon ajan EU:n ja USA:n tärkeimpänä kauppapolitiikan neuvottelufoorumina on ollut Trade & Technology Council eli TTC.  EU:n ja Suomen onkin syytä edistää sitä, että TTC-prosessi jatkuu myös vaalien jälkeen riippumatta siitä, kuka käyttää valtaa Valkoisessa talossa tai Berlaymontissa.

Aiheellisesta kritiikistä huolimatta vuonna 2021 käynnistynyt TTC-prosessi on toki saanut aikaan tuloksia erityisesti teknologiayhteistyössä. Esimerkkeinä yhteiset linjaukset tekoälystä, kvanttiteknologiasta ja 6G:sta sekä raskaiden sähköajoneuvojen latausjärjestelmistä.

Sen sijaan kauppayhteistyössä ei ole saatu vanhoja kiistoja lopullisesti sovittua, eikä merkittäviä uusia avauksia tehtyä, vaikka koneiden ja laitteiden laajaa vastavuoroista viranomaishyväksyntää on elinkeinoelämä toivonut.

TTC-prosessin jatkuvuus on tärkeää

Olennaista kuitenkin olisi, että EU:n ja USA:n kauppa- ja teknologiapäättäjillä säilyisi jatkossakin säännöllinen keskusteluyhteys ja pysyvä yhteistyömuoto. Se on ainoa tapa varmistaa, ettei markkinoiden sääntelyssä synny uusia keskinäisiä kaupan esteitä. Samalla voidaan yhteisvoimin saada kansainvälisiä markkinoita suojattua Kiinan epäterveeltä kilpailulta.

Presidentti Obaman kaudella kariutuneiden, kunnianhimoisten TTIP-kauppaneuvotteluiden jälkeen EU ja USA eivät vieläkään uskalla poliittisesti haaveilla kauppasopimuksesta, joka karsisi merkittävimmät kaupan ja investointien esteet transatlanttisilta markkinoilta ja vahvistaisi niiden kauppavoimaa suhteessa Kiinaan ja muihin nouseviin talouksiin.

Siksi vähemmän poliittinen, enemmän käytännönläheinen, markkinoiden sääntelyyn ja teknisiin määräyksiin sekä standardeihin keskittyvä TTC-yhteistyö onkin toistaiseksi paras, – ja ehkä ainoa – keino vahvistaa EU:n ja USA:n kauppakumppanuutta ja kilpailukykyä myös tulevina vuosina. Tämä on myös Euroopan ja USA:n sekä Suomen elinkeinoelämän vahva tahto.

Kattojärjestömme BusinessEuropen ja US Chamberin yhteinen TTC-kannanotto huhtikuussa 2024.