EK: Budjettiriihestä ratkaisuja sähkölaskuun – investointiluvat saatava etenemään ennätystahtiin

30.08.2022

Budjettiriihestä haetaan helpotusta Suomen energiakriisiin. Tehokkain ja kestävin ratkaisu olisi kiihdyttää kaikin keinoin puhtaan energian tuotantoa. Ei siis rikota energiamarkkinoiden toimintaa, vaan kasvatetaan energiantarjontaa. Avainasemassa on viranomaisluvitus: tuulivoimapuistojen ja muiden energiahankkeiden lupakäsittelyn on edettävä nyt ennätysvauhtia. Kokosimme oheiseen taulukkoon EK:n arviot eri toimenpiteistä, joita energiakriisin ratkaisemiseksi on esitetty.

Johtava asiantuntija Kati Ruohomäki tiivistää EK:n energiaterveiset budjettiriiheen:

”Budjettiriihessä olisi ensisijaisen tärkeää vauhdittaa energian säästöä ja energiatehokkuutta; tässä parhaat keinot ovat investointien energiatuki ja neuvonta. Samoin on perusteltua vähentää energiakustannuksia alentamalla sekä kuluttajien että palveluyritysten sähköveroa. Energiavaltaisen teollisuuden sähköistämistuelta tulisi poistaa vuosimaksukatto. Ansiotuloveron lasku olisi tehokas tapa auttaa kuluttajia ja lisätä ostovoimaa.”

Viranomaisluvitus saatava etenemään ennätystahtia

Nopeavaikutteisten toimien ohella Suomen on osattava katsoa akuutin kriisin yli ja raivattava tietä energiainvestointien isolle aallolle. Muussa tapauksessa Suomi uhkaa jäädä pysyvään energia-ahdinkoon, muistuttaa EK:n johtava asiantuntija Minna Ojanperä:

”Energiakriisin vaikutukset tulevat näkymään vielä pitkään. Siksi on tärkeää tukeutua keinoihin, jotka vauhdittavat energian tuotanto- ja säästöinvestointeja nopeasti mutta myös seuraavia vuosia silmällä pitäen.”

”Avainasemassa on viranomaisluvitus: tuulivoimapuistojen ja muiden energiahankkeiden lupakäsittelyn on edettävä nyt ennätysvauhtia. Rakenteet on uudistettava tarttumalla EK:n esittämään investointiluvituksen reformiin”.

Julkisuudessa on esitetty monia toimenpiteitä, joita myös budjettiriihessä käsitellään energiakriisin ratkaisemiseksi. EK on analysoinut niiden plussia ja miinuksia oheisessa taulukossa.