EK haluaa edelleen ratkaisua neuvottelujärjestelmän uudistamisesta

18.12.2014

EK:n hallituksen työvaliokunta on tänään kokouksessaan käsitellyt työllisyys- ja kasvusopimuksen toteutumista.

Työmarkkinoiden neuvottelujärjestelmän uudistamisesta on sovittu haettavaksi ratkaisu vuoden 2014 loppuun mennessä. Erityisesti työehtosopimuslain uudistamisen osalta tällaista ratkaisua ei ole syntynyt.

EK:n tavoitteena on löytää laille sellainen muotoilu, jota kaikki osapuolet voivat kunnioittaa ja jonka rikkomisesta seuraa asianmukainen rangaistus.

Demokratiaan kuuluu lakko-oikeus, mutta päämääränä on ehkäistä laittomat lakot ja tukilakkojen osalta saada ne mitoitetuksi kulloisenkin ongelman kokoon. Seuraavien neuvottelukierrosten aloittaminen ennen aikaisemman neuvottelukierroksen loppuunsaattamista on mahdotonta. EK päätti jatkaa neuvottelujärjestelmästä ja työehtosopimuslaista käytäviä neuvotteluja vielä 15.2.2015 saakka.