Työmarkkinajärjestöt: Helsingin seudun kuntien asuntotavoitteita nostettava 50 prosenttia

13.02.2017

Helsingin seudun kuntien on rakennettava vuosittain 50 prosenttia enemmän uusia asuntoja, esittävät työmarkkinajärjestöt EK, SAK, Akava ja STTK.

Helsingin, Espoon ja Vantaan päätökset asuntorakentamisesta ovat keskeisiä Suomen talouskasvulle ja työmarkkinoiden toimivuudelle. Kuntien on kaavoitettava ja investoitava enemmän sekä purettava kaavoituksen sääntelyä. Työmarkkinajärjestöillä on kunnille seitsemän ehdotusta:

  1. Helsingin seudun kuntien tulee rakentaa 18 000 uutta asuntoa vuosittain: Helsingin 7500, Espoon 3750 ja Vantaan 3000. Myös kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja on lisättävä.
  1. Kaupunkien on ylläpidettävä rakentamiskelpoista tonttivarantoa, jolla varmistetaan kerrostalojen rakentamistarpeet vähintään viideksi vuodeksi.
  1. Helsingin seudun kuntien on hankittava enemmän raakamaata asuntorakentamiseen. Tuloksekas maapolitiikka edellyttää tarvittaessa myös maanlunastuksen käyttöä.
  1. Kuntien tulee luoda selkeät ja avoimet pelisäännöt maankäyttömaksujen ja muiden kaavoituskorvausten määräytymiselle täydennysrakentamisen vauhdittamiseksi.
  1. Keskusta-alueille, asemaseuduille ja joukkoliikenneyhteyksien lähistölle on rakennettava selvästi nykyistä enemmän asuntoja. Tonttien tehokkaampi rakentaminen alentaa asumisen hintaa, jättää tilaa viheralueille ja takaa paremmat palvelut.
  1. Kaupungit tarvitsevat normitalkoot lieventämään asuntojen hintaa nostavia tarpeettomia kaavamääräyksiä esimerkiksi autopaikkojen, julkisivumateriaalien sekä talojen muodon ja sijoittelun osalta. Normien karsiminen ei saa tarkoittaa laadusta tinkimistä.
  1. Myös asuinalueiden ensimmäisille asukkaille on turvattava toimivat joukkoliikenneyhteydet.


Lisätietoja:
Akava, asiantuntija Elina Moisio, p. 040 575 5988
STTK, elinkeinoasioiden päällikkö Antti Aarnio, p. 0400 381 634
EK, johtaja Kari Jääskeläinen, p. 044 058 1030
SAK, elinkeinopoliittinen asiantuntija Sauli Hievanen, p. 0400 165 004