EK:n Suhdannebarometri: Suhdannetilanne huonontunut ja näkymät yhä heikot

EK:n tammikuun Suhdannebarometrissa suomalaisyritykset arvioivat suhdannetilanteen hiipuneen entisestään loppuvuoden 2019 aikana kaikilla päätoimialoilla. Myös suhdanneodotukset kevättä kohden mentäessä ovat heikot.

”Elinkeinoelämän suhdannetilanne on heikentynyt entisestään ja odotukset tulevasta ovat myös vaatimattomat. Vaikka maailmantaloudesta ja teollisuudesta on kantautunutkin jo parempiakin uutisia niin kannattaa huomata, että meillä Suomessa huonot ajat ovat vasta realisoitumassa. Talouskasvu hiipuu tänä vuonna kuten on ennustettukin”, Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n johtava ekonomisti Sami Pakarinen sanoo.

Suhdanneodotukset ovat heikot kaikilla päätoimialoilla, mutta hieman paremmat kuin syksyllä. Tammikuussa teollisuuden saldoluku oli -15, rakentamisen -9 ja palveluiden -6. Tuotanto- ja myyntiodotukset ovat heikentyneet teollisuudessa ja rakentamisessa. Palveluissa odotukset ovat vielä kohtuulliset.

”Yritysten odotukset henkilöstömäärien kehityksestä eivät lupaa hyvää myöskään kaivatulle työllisyyden nousulle. Sekä teollisuudessa ja rakentamisessa odotukset ovat vaatimattomat. Samaan aikaan useilla yrityksillä on pulaa ammattitaitoisesta työvoimasta. Työllisyyden nousua painavat alaspäin sekä suhdanne- että rakenteelliset tekijät ja siksi vaikuttavia reformeja työllisyyden edistämiseksi tarvitaan nopeasti”, Pakarinen jatkaa.

Eniten yrityksiä vaivaavat kysyntäongelmat

Suomelle keskeisten vientimarkkinoiden hyytyminen heijastuu tuotannon kasvun esteissä. Peräti 45 % teollisuuden vastaajista koki riittämättömän kysynnän ongelmaksi. Myös muilla päätoimialoilla kysynnän hiipuminen on iso kasvun este. Samaan aikaan suomalaisen teollisuuden kilpailuasema on heikentynyt.

”Käynnissä olevalla työmarkkinakierroksella on Suomelle iso merkitys ja tällä hetkellä kehitys näyttää huolestuttavalta. Samaan aikaan tiedämme, että julkisen talouden tilanne on heikentynyt oleellisesti vajaan vuoden aikana. Kevään kehysriihessä maan hallitukselta tarvitaankin järeitä päätöksiä tilanteen korjaamiseksi, jotta menetetyt verotulot saadaan takaisin”, EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies toteaa.

 EK:n Suhdannebarometri

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n Suhdannebarometri julkaistaan neljä kertaa vuodessa. Kyselyä on tehty säännöllisesti vuodesta 1966 lähtien. Se on osa Euroopan komission suhdannetiedustelujärjestelmää, jota EU rahoittaa osittain. Tiedustelu koskee Suomessa tapahtuvaa toimintaa.

EK tiedusteli yrityksiltä tammikuussa 2020 arvioita suhdannekehityksestä vuoden 2019 neljännellä neljänneksellä. Tiedusteluun vastasi 1 145 yritystä, joilla on Suomessa yli 250 000 työntekijää.

Viikon graafi: Suhdannetilanne hiipui vuoden 2019 lopussa