EK ja Teknologiateollisuus painottavat asiakasnäkökulmaa, kun Tekes ja Finpro yhdistyvät

28.03.2017

EK:n ja Teknologiateollisuuden mukaan uudistuksen päätavoitteen tulee olla kirkas – Team Finlandin asiakaspalvelukyvyn parantaminen erityisesti pk-yritysten tarpeet huomioiden.

Maan hallitus on päättänyt yhdistää Tekesin ja Finpron toiminnot uudeksi Business Finland -kokonaisuudeksi, joka kokoaa saman katon alle kaikki innovaatiorahoitukseen, vientiin, investointeihin sekä matkailun edistämiseen liittyvät palvelut. Tavoitteena on, että Business Finland käynnistyy vuoden 2018 alussa.

Uusi toimintamalli vie lähemmäs Team Finlandin yhden luukun palvelulupausta, kun nykyiset Finpron ja Tekesin palvelut saa jatkossa samasta organisaatiosta. Yhtenäinen palvelupolku jatkuu tuotteiden, palveluiden ja liiketoimintamallien kehityksestä aina innovaation markkinoille viemiseen asti, korostetaan työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteessa.

EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies vetoaa Team Finlandin asiakaslähtöisyyden puolesta:

– Päätavoitteen tulee olla kirkas – Finpron ja Tekesin asiakaspalvelukyvyn parantaminen. Näin käytetään julkisia varoja tehokkaimmin ja saadaan uutta potkua pk-yritysten kansainvälistymiseen. On myös varmistettava, ettei siirtymävaihe aiheuta häiriöitä asiakastyössä.

–Uudistus vahvistaa resursseja, joilla suomalaisia yrityksiä tuetaan kansainvälisessä liiketoiminnassa. Tämä on myönteinen asia! Muutokset on tärkeää läpiviedä tiiviissä yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa, jotta esimerkiksi matkailualan kanssa luodut hyvät käytännöt saadaan siirrettyä uuteen rakenteeseen.

EK ja Teknologiateollisuus pitävät myönteisenä, että ulkoministeriön ulkomaanverkostoa halutaan nivoa jatkossakin entistä tiiviimmin Team Finlandiin. Mitä paremmin lähetystöt saadaan aktivoitua käynnistyvien vientiyritysten tienavaajiksi, sitä enemmän hyötyä niistä on talouskasvulle. Tässä on meneillään positiivinen kehityssuunta.

Business Finlandin oman henkilöstön osalta on tärkeää vahvistaa kenttätyötä ulkomailla, korostaa Teknologiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jorma Turunen:

– Toivottavasti uudistus vaikuttaa myönteisesti myös Finpron nykyisin tarjoamien kansainvälistymispalveluiden resursointiin.

EK ja Teknologiateollisuus kantavat samalla huolta innovaatiorahoituksesta, johon ne peräänkuuluttavat lisäpanostuksia vielä kuluvana vuonna.

Business Finland rakentuu yhtiöstä ja virastosta, joiden ohjaukseen tulee jatkovalmistelussa kiinnittää erityistä huomiota. On varmistettava mahdollisimman selkeä ja tehokas johtaminen ministeriön, viraston ja asiakaspalveluyhtiön välillä sekä tehostettava viestintää ja palvelujen tunnetuksi tekemistä. Paikallista läsnäoloa tarvitaan kaikkialla Suomessa niin viennin edistämisessä, matkailussa, investointien houkuttelussa kuin innovaatiotoiminnassa.

Lue Team Finlandin uudistamisesta tarkemmin työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteesta.

Lisätiedot:
PK-johtaja Jouni Hakala, EK, puh. 050 4001767, etunimi.sukunimi@ek.fi
Toimitusjohtaja Jorma Turunen, Teknologiateollisuus ry, puh. 050 044 5444, etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi