EK tutki: 7 000 pk-yrittäjää aikoo hakea uutta innovaatioseteliä

8 prosenttia työnantajayrittäjistä (7 000 kpl) aikoo hyödyntää Sipilän hallituksen aloitteesta luotua innovaatioseteliä, jonka haku alkaa tänään.  Tiedot käyvät ilmi EK:n uudelle Yrittäjäpaneelille suunnatusta kyselystä.

HehkulamputInnovaatioseteli on yksi Sipilän hallituksen Yrittäjyyspaketin toimenpide-ehdotuksista, jota pilotoidaan 3.10. alkaen Tekesin toimesta. Innovaatiosetelillä yritys voi ostaa asiantuntijapalveluita 5 000 euron arvosta.

Innovaatioseteliä koskevia vastauksia analysoitaessa EK hyödynsi kehittämäänsä typologiaa, joka kuvaa pk-yrittäjien erilaisia tavoitteita ja motiiveja yritystoimintaansa kohtaan:

  • sitoutujayrittäjät olivat erityisen kiinnostuneita innovaatiosetelin käyttämisestä. Heidän osuutensa kaikista seteliä varmuudella hyödyntävistä on jopa 59 prosenttia.
  • Sen sijaan mielenkiinto oli selvästi vähäisempää ns. kehittäjäyrittäjillä, vaikka ne panostavat aktiivisemmin innovaatiotoimintaan ja niillä on jo aiempaa kokemusta innovaatiopalveluista.

EK:n innovaatioasiantuntija Jari Konttinen uskoo tutkimustulosten viittaavan siihen, että innovaatiosetelillä aikaansaadaan aito vipuvaikutus:

– Hallitus on määritellyt innovaatiosetelin kohderyhmäksi erityisesti ne yritykset, jotka eivät vielä ole innovaatiopalvelujen käyttäjiä ja jotka hakevat ensimmäistä kertaa innovaatiorahoitusta. EK:n tutkimustulosten valossa juuri tämä yritysjoukko olisi nyt aktivoitumassa innovaatiopalveluiden käyttöön. Parhaassa tapauksessa suomalaisessa pk-kentässä tapahtuu siirtymä, jossa tuhansia uusia yrityksiä lähtee uudistumisen tielle. Tärkeää onkin varmistaa, että innovaatiosetelin kysyntään kyetään vastaamaan Tekesin määrärahojen puitteissa.

EK:n Yrittäjäpaneelin kehittänyt johtava asiantuntija Jari Huovinen analysoi, miksi innovaatioseteli houkuttelee juuri ns. sitoutujayrityksiä:

–Sitoutujayrittäjän liiketoiminta ja sitä koskevat päätökset henkilöityvät muita korostuneemmin yhteen ihmiseen. Yrittäjä kokee suurta vastuuta yrityksestään ja laskee paljon itsensä varaan. Tällöin innovaatiotoiminnan aloittamiselle ei välttämättä ole ollut aikaisemmin riittävästi omia resursseja tai aikaa ja se on saattanut jäädä arjen toimintojen jalkoihin. Tällaisille yrittäjille innovaatioseteli voi olla ratkaiseva kannuste, joka aktivoi virittämään uutta kehitystoimintaa.

Tulokset perustuvat EK:n Yrittäjäpaneeliin, jossa on mukana noin 700 työnantajayrittäjää. Kysely toteutettiin syyskuussa ja siihen vastasi yhteensä 337 yrittäjää. Aineiston analysoimisessa käytettiin yrityskoon, päätoimialan ja yrittäjäryhmien mukaan laskettuja painokertoimia, joiden ansiosta tulokset ovat suuntaa-antavasti yleistettävissä työnantajayrittäjien kokonaispopulaatioon.

Tutustu EK:n innovaatiosetelikyselyntuloksiin infografiikan muodossa.

Lisätietoa innovaatiosetelistä Tekesin sivuilta.