EK tutki: Jakamistalous koskettaa joka kolmatta pk-yrittäjää

Suomalaiset pk-yritykset ovat aiempaa valveutuneempia jakamistalouden ilmiöstä. Yritysten suhtautuminen jakamistalouteen jakautuu kuitenkin entistä voimakkaammin kahteen ääripään leiriin, ilmenee EK:n tekemästä yritystutkimuksesta.

  • 37 prosenttia työnantajina toimivista pk-yrittäjistä pitää jakamistaloutta merkityksellisenä omalle liiketoiminnalleen, kun vielä syksyllä 2015 näin ajatteli viidennes vastaajista.
  • Heistä 24 prosenttia näkee jakamistalouden mahdollisuutena ja 13 prosenttia uhkana. Suhtautumista selitti yrityksen kasvustrategia:
    • Voimakasta kasvua tavoittelevista yrityksistä jopa 44 prosenttia piti jakamistaloutta mahdollisuutena ja vain 6 prosenttia arvioi sen uhkaksi omalle liiketoiminnalleen.
    • Sen sijaan asemansa säilyttämiseen tähtäävissä yrityksissä mielipiteet jakautuivat voimakkaammin. Mahdollisuutena jakamistaloutta piti 18 prosenttia ja uhkana sen koki 17 prosenttia vastaajista.

EK:n yrittäjyystutkimuksista vastaava johtava asiantuntija Jari Huovinen korostaa, että jakamistalous haastaa perinteiset toimintamallit ja luo uudistumistarpeita pk-sektorille:

– Tulokset osoittavat, että monet kasvuhakuisista yrityksistä hyödyntävät jo melko tehokkaasti uusimpia liiketoimintamalleja. Jakamistalouden kaltaiset ilmiöt haastavat kuitenkin myös vakiintuneita yrityksiä uudistumaan ja etsimään keinoja, joilla selviytyä muuttuvassa kilpailussa. Tämä näkyy mielipiteiden voimakkaampana jakautumisena. Kiinnostavaa onkin seurata sitä suurta pk-yritysjoukkoa, joka ei pidä itseään kasvuhakuisena mutta näkee jakamistalouden silti positiivisena mahdollisuutena. Puhutaan useista tuhansista työnantajayrityksistä, jotka harkitsevat aktivoitumista nopean globaalin kasvun jakamistaloudessa.

Tulokset perustuvat EK:n 6.7. julkistamaan tutkimukseen pk-yritysten ja startupien yhteistyöstä. Siihen vastasi yhteensä 512 pk-työnantajaa eri puolilta Suomea ja eri toimialoilta.

Tutkimuksen tuloksia käsitellään myös SuomiAreenalla EK:n järjestämässä paneelikeskustelussa: Aikamme Uber-ilmiöt – kuka nappaa asiakkaan? Tervetuloa kuulolle ja keskustelemaan to 14.7. klo 10–11.15 (Antinkatu 5, Pori).

Tutustu tutkimustuloksiin tarkemmin: