EK tutki: viidennes pk-yrityksistä päässyt kiinni startup-yhteistyöhön

Startup-yhteistyö ei kuulu enää vain suuryrityksille. Se on odotettua yleisempi keino, jolla pienet ja keskisuuret työnantajat kiihdyttävät uudistumistaan muun muassa digitalisaation ja kansainvälistymisen haasteissa. Tiedot ilmenevät EK:n tutkimuksesta, joka tarjoaa ensimmäisen kokonaiskuvan pk- ja startup-yritysten yhteistyöstä.

  • 18 prosenttia suomalaisista pk-yrityksistä on saanut kokemuksia erityyppisestä startup-yhteistyöstä. Osuus on suuri huomioiden startup-yritysten rajallinen määrä.
  • Startup-yhteistyö on suhteellisesti yleisintä teollisuudessa. Sen todennäköisyyttä nostaa myös pk-yrityksen koko, kasvuhakuisuus sekä sijainti kaupungeissa. Voimakasta kasvua tavoittelevista pk-yrityksistä puolet on startup-yhteistyössä kiinni.
  • Yhteistyötä tehneistä pk-yrityksistä 42 prosenttia oli solminut strategisia startup-kumppanuuksia liittyen esimerkiksi tuotekehitykseen tai prosessien kehittämiseen. Yhtä yleistä oli operatiivisempi yhteistyö esimerkiksi alihankinnassa sekä työtilojen ja -välineiden tai muiden resurssien jakamisessa. Tulosten perusteella alihankintatyyppinen yhteistyö toimiikin usein polkuna strategiselle kumppanuudelle. 22 prosenttia yhteistyötä tehneistä oli omistajana tai sijoittajana startup-yrityksessä.
  • Yhteistyön eri teemoista korostui digitalisaatio, mutta myös esimerkiksi energiatehokkuus ja kiertotalous nousivat esille. Monet pk-yritykset paikkaavat siis startup-yhteistyöllä osaamisvajeitaan ja etsivät keinoja rakentaa kansainvälisen tason kilpailukykyä.

Startup-yrittäjyys on Suomen positiivisimpia valopilkkuja, joka toimii muutosvoimana laajasti yhteiskunnassa. Yrittäjyyden todellinen muskeli löytyy kuitenkin vakiintuneesta pk-kentästä, muistuttaa EK:n PK-johtaja Jouni Hakala:

– Tulevaisuuden työpaikat, investoinnit, verotulot ja kilpailukyky ovat pitkän linjan pk-yritysten varassa, kun huomioimme kansantalouden ison mittakaavan. Avainasemassa ovat ne lähes 60 000 merkittävän potentiaalin työnantajayritystä, joiden toiminta on vakiintunutta mutta kasvukiri ei ole vielä käynnistynyt. Startup-yhteistyö on konkreettinen keino elintärkeälle pk-kentälle vauhdittaa uudistumistaan.

EK:n yrittäjyystutkimuksista vastaava johtava asiantuntija Jari Huovinen nostaakin tuloksista esille yllättävän yksityiskohdan:

– Nyt myös monet asemansa säilyttämiseen tähtäävistä pk-yrityksistä ovat lähteneet uudistamisen tielle. Niiden startup-yhteistyö oli luonteeltaan muita useammin juuri strategista kumppanuutta, jolloin kiikarissa ovat myös isommat suunnanmuutokset. Vaikka siis itse yritys olisi vakiintuneessa vaiheessa, niiden ruorissa oleva yrittäjä hakee ehkä jo uusia liikeideoita tai kasvumahdollisuuksia.

Yhteistyö on iso mahdollisuus myös startup-yrittäjille. Ne hyötyvät kumppanista, jolla on pitkän linjan yrittäjäkokemusta, toimiva bisnes sekä olemassa oleva asiakaskunta ja myyntikanavat. Myös pk-kumppanin kautta saatavat referenssit ovat startupille arvokkaita, Huovinen lisää.

Tutkimuksen aineisto kerättiin osana EK:n pk-toimintaympäristökyselyä huhti-toukokuussa 2016. Kyselyyn vastasi yhteensä 512 pk-yritystä, joista 132 oli tehnyt yhteistyötä startup-yritysten kanssa.

Tutustu tutkimustuloksiin tarkemmin:

Tutkimuksen tuloksia käsitellään myös SuomiAreenalla EK:n järjestämässä paneelikeskustelussa: Aikamme Uber-ilmiöt – kuka nappaa asiakkaan?

Tervetuloa kuulolle ja keskustelemaan to 14.7. klo 10–11.15 (Antinkatu 5, Pori).