EK:n hallitus: Kansallinen koulutusvapaa sakon uhalla ei käy työnantajille

07.02.2013

EK jättää ensi viikolla uuden esityksen osaamisen kehittämiseksi

Yritysten henkilöstön osaamisen kehittäminen on tärkeätä ja koulutukseen työpaikoilla myös panostetaan. Henkilöstön osaamista on kehitettävä yritysten omista lähtökohdista.

Palkansaajakeskusjärjestöt jättivät 5.2.2013 esityksensä koulutuspäiviä koskevasta kiistasta. Esitys on työnantajien näkökulmasta huonompi kuin EK hallituksen syksyllä hylkäämä malli. EK ei voi hyväksyä palkansaajajärjestöjen vaatimaa pienten yritysten neuvotteluvelvoitetta, kolmen päivän kansallista koulutusvapaaoikeutta täydellä ansionmenetyskorvauksella, eikä siihen liitettyä yli 55-vuotiaiden työhyvinvointivapaata, eikä erillisiä uhkasakkoja.

EK on kuitenkin valmis esittämään uuden ratkaisumallinsa ensi viikolla ja jatkamaan neuvotteluja.

Lisätietoja: johtaja Lasse Laatunen 0400 423715