EK:n Investointitiedustelu: Investoinnit piristymässä pitkän heikon kauden jälkeen

16.06.2015

Teollisuuden kiinteät investoinnit Suomeen ovat kasvamassa selvästi tänä vuonna pitkän heikon kauden jälkeen. Tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan kehitys on heikompaa, mutta myös t&k-panostusten laskun ennustetaan päättyvän.

Tulokset perustuvat EK:n keväällä tekemään Investointitiedusteluun.

Tiedustelun mukaan teollisuuden kiinteät investoinnit nousevat tänä vuonna yli neljään miljardiin euroon eli neljänneksen viimevuotista korkeammalle. Investointien aallonpohja oli vuonna 2013, jolloin niiden arvo oli Tilastokeskuksen mukaan vain noin 3,1 miljardia euroa.

– Investointien kääntymistä kasvuun on toivottu jo pitkään. Tiedustelun myönteinen tulos on erittäin tervetullut uutinen, mutta pitkään jatkunut heikko investointivaihe on ehtinyt pienentää teollisuuden pääomakantaa ja tuotantopotentiaalia selvästi. Nyt ennustettu investointien kasvu ei vielä riitä nostamaan teollisuuden pääomakantaa oleellisesti, totesi tiedustelun tuloksia esitellyt EK:n johtava ekonomisti Penna Urrila.

Investointiaste eli teollisuuden kiinteiden investointien suhde jalostusarvoon nousee ennusteen mukaan noin 14 prosenttiin eli melko lähelle Länsi-Euroopan maiden keskiarvoa.

Energia-alan investoinnit jatkuvat edelleen melko vilkkaina. Tehdasteollisuuden ja energiantuotannon yhteenlaskettujen investointien ennustetaan olevan tänä vuonna noin 6 miljardia euroa.

Teollinen tutkimus- ja tuotekehitystoiminta on tiedustelun mukaan supistunut sekä kotimaassa että ulkomaisissa tytäryhtiöissä. Tälle vuodelle ennustetaan kuitenkin tilanteen vakautumista, ja kotimaisten t&k-menojen odotetaan kääntyvän hitaaseen kasvuun.

Tutkimustoiminnan taso on kuitenkin pudonnut kauas 2000-luvun alun huippuvuosista. Tiedustelun ennusteen mukaan teollisuusyritykset käyttävät tutkimukseen ja tuotekehitykseen Suomessa tänä vuonna noin 3,1 miljardia euroa.