EK:n koronakysely: Rajoitusten purku on helpottanut työnantajien toimintaa; yli kolmannes on uudistanut bisnestä selvitäkseen kriisistä

64 prosenttia yrityksistä arvioi, että koronarajoitusten purkaminen on vaikuttanut myönteisesti niiden toimintaan. Yli kolmannes on kehittänyt uusia tuotteita, palveluja tai liiketoimintoja selviytyäkseen kriisistä. Palvelualalla tilanne on yhä vaikea, mutta eniten heikentyivät teollisuusyritysten arviot. 

Koronarajoitusten purkaminen ja yhteiskunnan avaamisen käynnistäminen näkyy tuloksissa, arvioi EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies:

”Monen työnantajayritysten pahin aallonpohja on tältä erää ohitettu ja exit-vaiheen käynnistyminen on vahvistanut yritysten tulevaisuuden uskoa. Tulokset kertovat myös uudistumisesta ja sopeutumisesta: yritykset ovat pystyneet tarttumaan kriisin avaamiin tai pakottamiin kasvun mahdollisuuksiin. Samalla on selvää, että vielä ei todellakaan voida huokaista helpotuksesta – suurin huolenaihe on teollisuuden heikentynyt tilanne. Nyt on tärkeää jatkaa määrätietoisia askelia kohti normaalimpaa arkea. Kuten edellinen koronakyselymme osoitti, yrityksissä on hyvä valmius tarjota turvallinen siirtyminen etätyöstä takaisin työpaikalle.”

Keskeisimmät tulokset:

Rajoitusten purkaminen on helpottanut tilannetta ja yritysten liikevaihtoarviot ovat aikaisempaa myönteisempiä.

  • 64 prosenttia yrityksistä arvioi, että rajoitusten purkaminen helpottaa ainakin vähän niiden toimintaa. 15 prosenttia ei kokenut rajoitusten purkamisen helpottavan toimintaa ja viidennes ei osannut varmuudella arvioida asiaa.
  • 27 prosentilla liikevaihto oli suurempi tai yhtä suuri kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana (26 prosenttia yrityksistä toukokuun kyselyssä). 25 prosentilla liikevaihto oli vähintään puolet pienempi kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana (33 prosenttia toukokuun kyselyssä).

Yrityksistä yli kolmannes on uudistanut yritystoimintaansa selviytyäkseen kriisistä.

  • 34 prosenttia oli kehittänyt uusia tuotteita tai palveluja
  • 25 prosenttia oli tunnistanut uusia asiakasryhmiä tai kohdemarkkinoita
  • 13 prosenttia oli pystynyt kasvattamaan nykyistä liiketoimintaansa
  • 10 prosenttia oli kehittänyt uusia liiketoimintoja

Yritysten tilanne on edelleen vaikea.

  • 51 prosenttia oli lomauttanut ja 10 prosenttia irtisanonut henkilöstöään (45 ja 7 prosenttia toukokuussa). Tulevaisuutta koskevat lomautusaikomukset ovat kuitenkin vähentyneet.
  • 11 prosenttia yrityksistä pelkää ajautuvansa konkurssiin. Osuus on sama kuin toukokuun kyselyssä.
  • Tuloksia heikensivät teollisuusyritysten vastaukset. Teollisuudessa lomautuksia tehneitä yrityksiä oli 46 prosenttia (toukokuussa 36 prosenttia) ja irtisanomaan joutuneita 15 prosenttia (7 prosenttia toukokuussa). Myös niiden liikevaihto on heikentynyt merkittävästi.

Tutustu tuloksiin myös infografiikan muodossa. Se sisältää tulokset myös päätoimialoittain ja yrityskokoluokittain.

EK:n viidenteen koronakyselyyn vastasi 1 014 yrittäjää ja yritysjohtajaa, jotka kaikki ovat työnantajia. Tulosten luotettavuutta vahvistaa se, että painokertoimien ansiosta ne ovat yleistettävissä suuntaa-antavasti koko työnantajakenttään. Kyselyn vastausaika oli 5.-9.6.2020.