EK:n kysely: Kesätyöpaikkojen määrässä tavoitellaan ennätystasoa 

24.01.2023

EK:n kesätyökyselyn perusteella ensi kesänä tavoitellaan jopa 140 000 kesätyö- ja harjoittelupaikkaa. Mikäli tavoite toteutuu, on se ennätystasoa. Viime kesänä EK:n jäsenyritykset tarjosivat nuorille noin 126 000 kesätyöpaikkaa, joka oli yli 30 000 enemmän kuin sitä edeltävänä kesänä.  

 

”Viime kesän 126 000 kesätyöpaikkaa on paluu normaaliin koronan jälkeen. Koronan myötä menetettiin jopa 70 000 kesätyökokemusta. On sekä nuorten että yritysten kannalta erinomaisen hyvä uutinen, että kesätyöpaikkojen määrässä on päästy takaisin koronaa edeltäneelle tasolle. Ensi kesänä tavoitellaan jopa kaikkien aikojen ennätystä kesätyöpaikkojen määrässä”, iloitsee EK:n johtaja Ulla Heinonen 

 

Kyselyn perusteella noin kaksikymmentä prosenttia kesätyökyselyyn vastanneista yrityksistä aikoo lisätä kesätyöpaikkojen määrää ensi kesäksi. Kesätyöpaikkojen määrää aikoo vähentää vajaa seitsemän prosenttia yrityksistä.  

 

”Monille nuorille kesätyö on ensimmäinen askel polulla työelämään. Kesätyö voi parhaimmillaan tukea nuorten urasuunnitelmia ja auttaa nuoria itsenäistymään tärkeiden työelämätaitojen oppimisen kautta. Yrityksille kesätöiden tarjoaminen antaa mahdollisuuden oppia nuorilta uutta ja innostaa nuoria opiskelemaan alalle”, Heinonen sanoo.  

 

Kyselyyn vastanneista EK:n jäsenyrityksistä 22 prosentilla oli kesätöissä tai työharjoittelussa Suomessa opiskeleva ulkomainen tutkinto-opiskelija.  

 

”Suomessa on asetettu kunnianhimoinen tavoite ulkomaisten opiskelijoiden määrän kolminkertaistamiselle ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa. Meillä on vielä paljon tehtävää siinä, että saamme houkuteltua jatkuvasti kasvavan määrän ulkomaisia opiskelijoita Suomeen. Vielä tärkeämpää on löytää tehokkaita tapoja tukea ulkomaisten opiskelijoiden työllistymistä. Kesätyöt ja -harjoittelut ovat ulkomaisille opiskelijoille oivallinen tapa päästä kiinni suomalaiseen työelämään. Yrityksille puolestaan ulkomaisen opiskelijan rekrytoiminen kesätöihin on paitsi helppo ensimmäinen askel kansainvälistymiseen, niin myös erinomainen tapa uusien osaajien rekrytointiin”, kannustaa Heinonen.  

 

EK:n kesätyökyselyyn vastasi noin 750 yritystä. Kysely toteutettiin marraskuussa 2022.