EK:n organisaatio uudistuu

25.05.2021

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n organisaatio uudistuu 1.7.2021, kun perustetaan uusi vastuualue Tieto ja tutkimus. Vastuualueen johtajaksi ja EK:n johtoryhmän jäseneksi nimitetään Sami Pakarinen, joka toimii nykyisin EK:n johtavana ekonomistina.

Nykyisen Talouspolitiikka-vastuualueen johtajana ja johtoryhmän jäsenenä jatkaa Penna Urrila. Osa nykyisen vastuualueen työntekijöistä siirtyy uuteen Tieto ja tutkimus -vastuualueeseen 1. heinäkuuta. Organisaatiouudistus ei vaikuta vastuualueille siirtyvien henkilöiden työehtoihin.  

EK tuottaa nykyisin suuren määrän tutkimusdataa, jonka johtaminen keskitetysti tuo vaikuttamistyöhön lisää vaikuttavuutta. Tutkimuksen ja tietotuotannon keskittäminen parantaa ketteryyttä tiedon hyödyntämisessä ja jatkojalostamisessa.  

– Oikea ja ajantasainen tieto on vaikuttamisen perusta. Tiedon merkitys korostuu kaikessa vaikuttamistyössä ja toiminnan suunnittelussa. Meillä on jatkossa entistäkin tärkeämpää pystyä hyödyntämään mahdollisimman tuoretta tietoa täysimääräisesti. Tiedonsaanti pitää varmistaa myös silloin, kun eletään nopeasti muuttuvissa olosuhteissa, kuten koronapandemian aikana on ollut. Uusi vastuualueemme vastaa tähän tarpeeseen, toimitusjohtaja Jyri Häkämies kertoo.  

– Kyselemme nykyisin paljon erilaisia tietoja yrityksiltämme ja samoin tekevät lukuisat muut yritysjärjestöt ja -liitot. Tieto ja tutkimus -vastuualueen yksi tehtävä on kartoittaa yhteistyömahdollisuuksia ja hyödyntää synergioita niin, että tutkimuksiin vastaaminen olisi yrityksille nykyistä helpompaa, Häkämies jatkaa. 

–  Haluamme olla vahva tietotalo ja saattaa tiedon laajemmin käytettäväksi niin yhteiskunnassa kuin jäseniemme toiminnassa. Kehitämme tiedon visualisointia aiempaa paremmin ja pilotoimme erilaisia tapoja EK:n uudistumisen tueksi. Pyrimme ketteryyteen tiedon hyödyntämisessä ja tunnistamaan aiempaa paremmin tietotarpeita yhteiskunnallisiin ja EK:n kannalta tärkeisiin teemoihin. Haluamme tehdä työtä yhteistyössä muiden etujärjestöjen, julkisten toimijoiden ja jäseniemme kanssa niin Suomessa kuin kansainvälisesti, Sami Pakarinen linjaa 

Muutos ei vaikuta EK:n jäsenliitoille tarjottavien palveluiden aikatauluihin. 

Lisätietoja:
Jyri Häkämies, pyynnöt Nora Elers kautta p. 050 574 6977
Sami Pakarinen, p. 050 343 4337