EK:n pääekonomisti Urrila: Työtaisteluista merkittävää haittaa viennille ja liikenteelle

19.11.2019

Työmarkkinatilanne on viime päivinä kiristynyt selvästi. Ensimmäiset työtaistelut ovat jo tosiasia ja ensi viikolla uhkaavat merkittävät tukilakot. Toteutuessaan ne aiheuttaisivat häiriöitä suureen osaan Suomen ulkomaankauppaa ja vaikeuttaisivat satojen tuhansien suomalaisten arkea.

Jos Suomen lipun alla purjehtivien ulkomaanliikenteen alusten työnseisaus toteutuu ensi viikon maanantaina, se kohdistuisi noin kolmasosaan Suomen ulkomaankaupasta. Suomalaisilla aluksilla kulkee noin 100 miljoonan euron arvosta vientitavaroita joka päivä. Nämä vientikuljetukset jäisivät lakon toteutuessa varastoon odottamaan tai niille tulisi löytää korvaavia reittejä.

  • Erityisesti pidempään jatkuessaan logistiikka-alojen työnseisauksilla on merkittävä kielteinen vaikutus koko kansantalouteen. Suomalaisyritykset ovat usein mukana toimitusketjuissa, joissa tavarantoimitusten on oltava aikataulussa perillä. Toimitushäiriöt vaikuttavat kielteisesti suomalaisyritysten kilpailukykyyn aikakriittisissä toiminnoissa sekä Suomen asemaan investointikohteena, EK:n johtaja ja pääekonomisti Penna Urrila arvioi.

Toisin kuin usein esitetään, yritysten on vain harvoin mahdollista täysimääräisesti kuroa kiinni työtaistelujen menetyksiä jälkikäteen. Pysähtynyt tuotanto on monessa tapauksessa lopullisesti menetetty, ja muulloinkin yrityksille koituu lisäkuluja esimerkiksi uusien toimitusreittien valinnasta, varastoinnista, toimitusten viivästymisestä mahdollisista aiheutuvista sopimussakoista sekä ylityökorvauksista työtaistelujen päättymisen jälkeen.

Ensi maanantaina uhkaava Helsingin seudun paikallisliikenteen lakko puolestaan vaikeuttaisi satojen tuhansien suomalaisten arkea – työpaikalle ja kouluihin liikkumista.

  • Kansainvälisen ympäristön heikentyessä myös Suomen työllisyysnäkymät ovat muuttuneet selvästi epävarmemmiksi. Tässä epävarmassa tilanteessa olisi ensiarvoisen tärkeää välttää työtaistelut ja saavuttaa työllisyyttä, kilpailukykyä ja Suomen uudistumista edistäviä työmarkkinaratkaisuja, Urrila toteaa.

Miten EK laskee työtaisteluiden menetykset?