EK:n Yrittäjäpaneeli: Pk-sektorin työnantajilla heikko luottamus uuteen eduskuntaan

Pk-sektorin työnantajilla on heikko luottamus uuden eduskunnan kykyyn edistää yrittäjyyttä tai työllisyyttä. Kriittisimpiä ovat ne, joiden varassa uusien työpaikkojen kasvu on viime vuosina ollut.

EK:n Yrittäjäpaneeli selvitti huhtikuussa työllistävien pk-yritysten odotuksia Suomen tulevalle eduskunnalle:

  • Työllistävillä yrittäjillä on vähäinen luottamus uuden eduskunnan kykyyn tehdä yrittäjyyttä edistäviä päätöksiä. 79 prosenttia arvioi luottamuksensa heikoksi tai erittäin heikoksi, kun taas 5 prosentilla luottamus oli vahva tai erittäin vahva.
  • Myöskään uuden eduskunnan kykyyn tehdä työllisyyttä edistäviä päätöksiä ei juuri luoteta. 75 prosenttia raportoi luottamuksensa heikoksi tai erittäin heikoksi ja vain 5 prosenttia vahvaksi tai erittäin vahvaksi.
  • 86 prosenttia arvioi, että listaamattomien yritysten osinkoverotuksen ym. yrittäjyysverotuksen kiristäminen heikentäisi kasvuhaluja paljon tai jonkin verran.
  • Työrauhan edistämiseen ja työtaistelutoimien vähentämiseen tähtäävät toimenpiteet saivat yrittäjiltä lähes yksimielisen kannatuksen. Yrittäjistä 91 prosenttia piti työrauhan varmistamista melko tai erittäin tärkeänä alkaneella vaalikaudella.

Tulokset kuvaavat vaalituloksen jälkeisiä ensitunnelmia, arvioi kyselystä vastannut EK:n Yrittäjyys-ryhmän vetäjä Jari Huovinen:

– Vastauksissa heijastuu vaalikeskustelujen kovat puheet siitä, kuinka verotuksen painopistettä siirrettäisiin yrittäjyyden ja omistajuuden suuntaan. Tämä on omiaan lannistamaan luottamusta ja kasvunäkymiä. Erityisen kriittisiä ovat nopeasti kasvavat yritykset sekä isommat pk-työnantajat, jotka ovat avainasemassa tulevan työllisyyden kannalta.

EK:n pk-johtaja Jouni Hakala toivoo, että yrittäjien huoli otetaan vakavasti.

– Suomen työllisyys nojaa pk-työnantajiin. Tulevalla hallituksella onkin nyt näytön paikka. Maahan tarvitaan hallitusohjelma, jolla kannustetaan pk-sektorin kasvua, investointeja ja työpaikkojen luomista. Tässä yhtälössä ei ole varaa kiristää yrittämisen verotusta.

EK:n Yrittäjäpaneelille kohdistettuun kyselyyn vastasi huhtikuussa 2019 yhteensä 359 työnantajayrittäjää, joiden yhteenlaskettu työntekijämäärä oli yli 4 000 henkilöä. Aineiston analysoimisessa käytettiin yrityskoon ja päätoimialan mukaan laskettuja painokertoimia, joiden ansiosta tulokset ovat suuntaa-antavasti yleistettävissä työnantajayrittäjien kokonaispopulaatioon.

Tutustu kyselyaineistoon infografiikan muodossa.