EK:n yrityskysely: Kesätyöpaikkojen määrä romahti vuonna 2020, ensi kesänä tavoitteena työllistää 100 000 nuorta

21.01.2021

Kesätyöpaikkojen määrä romahti vuonna 2020 koronakriisin seurauksena 80 000 työpaikan tasolle, mikä vastaa finanssik­riisin aikaista aallonpohjaa. EK:n kesätyökyselyn mukaan tulevalle kaudelle ennustetaan reilun 10 prosentin kasvua, mikä toisi töitä noin 90 000 nuorelle. EK haastaa jäsenyrityksensä mukaan, jotta kesätyöpaikkojen määrä saataisiin nostettua 100 000 tasolle. Edellytyksenä on, että koronarajoi­tuksilla ei tarpeettomasti heikennetä kesäsesongin hyödyntämistä yrityksissä.

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n kesätyökyselystä ilmenee, että palvelualat tarjosivat vuoden 2020 kesätyöpaikoista noin kaksi kolmasosaa. Näistä liki puolet oli kaupan alalla. Teollisuuden puolelta teknologiateollisuus on volyymiltään merkittävin kesätyöllistäjä. Eniten koronan vaikutuksista kärsivät matkailu- ja ravintola-ala sekä huvipuistot ja muut tapahtumajärjestäjät, mikä karsi kesätyömahdollisuuksia.

Tulevalla kaudella kesätyöpaikkojen lukumäärä on nousemassa kyselyn perusteella 80 000 tasolta 90 000:een. Silti ollaan vielä kaukana huippuvuosista: koronaa edeltävinä vuosina kesätyöpaikkojen määrä saatiin nostettua yli 120 000 tason.

Tärkeintä on saada trendi kääntymään kunnon kasvuun, korostaa EK:n johtaja Taina Susiluoto:

”Kesätöiden osalta nähdään jo optimismia, vaikka monet yritykset toimivat yhä kriisiolosuhteissa. Työnantajat arvioivat olevansa viime vuotta paremmin valmistautuneita toimimaan ja palkkaamaan myös koronarajoituksen vallitessa. Joka viides yritys aikoo lisätä työpaikkojen määrää, mutta haluamme nostaa rimaa vielä korkeammalle: haastamme jäsenyrityksemme kesätyötalkoisiin, joilla saisimme 100 000 nuorta töihin!”

Etä- ja lähityön yhdistelmästä on tullut arkea yrityksissä ja ensi kesän haasteena on ottaa nuoret mukaan tähän hybridimalliin. Tämä kasvattaa työllistämisen mahdollisuuksia merkittävästi, Susiluoto kannustaa.

Työnantajilla on hyvin hanskassa koronaturvallisen työnteon ja asiakaspalvelun käytännöt. Tämä on tärkeää huomioida myös Suomen koronarajoituksissa:

”Mennään terveys edellä, mutta asetetaan rajoitukset alueiden ja yritysten erityispiirteet huomioiden. Työnantajat kantavat kyllä vastuunsa – annetaan niille mahdollisuus hyödyntää kesäsesongin mahdollisuudet turvallisesti!”

EK puhuu myös sen puolesta, että yritykset tarjoaisivat urapolkuja Suomessa opiskeleville ulkomaisille nuorille. Se on matalan kynnyksen keino tuoda pk-firmoihin kansainvälistä ajattelua ja lisäresursseja vientihankkeisiin. Samalla pysäytämme ulkomaisten talenttien aivovuotoa ja ratkaisemme Suomen osaajapulaa, Susiluoto muistuttaa.

EK jatkaa Vastuullinen kesäduuni -kampanjan pääyhteistyökumppanina myös ensi kesänä. Oikotien luotsaaman kampanjan muita pääyhteistyökumppaneita ovat S-ryhmä, Talous ja nuoret TAT ja T-media. Mukana on jo 520 suomalaista työnantajaa. www.kesaduuni.org

EK:n jokavuotiseen kesätyökyselyyn vastasi tällä kertaa noin 1260 työnantajaa.