EK: Suomen kaksinkertaistettava työperäisen maahanmuuton määrä

08.03.2023

Seuraavan hallituksen pitää ensitöikseen sopia mittavista toimista, joilla helpotetaan ja nopeutetaan työperäistä maahanmuuttoa. Tulevalla vaalikaudella työperusteisen maahanmuuton määrä pitää vaalikauden loppuun mennessä nostaa kaksinkertaiseksi eli vuositasolla 40 000 maahanmuuttajaan. Uusien kansainvälisten opiskelijoiden määrä  on samalla nostettava kolminkertaiseksi eli vuositasolla 15 000 opiskelijaan. Heistä 75 prosenttia pitäisi työllistyä valmistumisen jälkeen Suomessa. Työperäisen maahanmuuton ja opiskelijoiden tuoma työntekijämäärä tarkoittaisivat yli 50 000 uutta työntekijää vuodessa.

Ensimmäisinä toimina Elinkeinoelämän keskusliitto EK esittää työlupahakemusten 1 kuukauden käsittelyaikatakuuta ja työvoiman saatavuusharkinnan poistoa sekä maahanmuuttovirasto siirtämistä työvoima- ja elinkeinoministeriön alaisuuteen. Ilman päättäväisiä toimia mahdollisuudet pohjoismaisen hyvinvointivaltion ylläpitämiseen menetetään.

– Työperäiselle maahanmuutolle tulee asettaa lukutavoite. Pula työvoimasta uhkaa yritysten toimintaedellytyksiä Suomessa. Työikäisen väestön määrän pienentyminen vaarantaa myös hyvinvointipalvelujen ja tulonsiirtojen rahoituksen Suomessa, EK:n johtaja Ilkka Oksala sanoo.

ETLA:n tuore selvitys (8.3.2023) osoittaa, että kokoaikatyötä tekevät maahanmuuttajat tuovat enemmän verotuloja kuin synnyttävät tulonsiirtojen tarvetta, vaikka työntekijät toimisivat alojen alimmilla työehtosopimusten sallimilla palkkatasoilla. Työperäisen maahanmuuton suora vaikutus julkiseen talouteen on siis positiivinen kokoaikaisen työntekijän tulotasosta riippumatta.

– Hallituksen toimenpiteet on mitoitettava niin, että asetettu tavoite varmasti saavutetaan. Tämä edellyttää hallituksen ehdotonta sitoutumista työperäisen maahanmuuton voimakkaaseen lisäämiseen, Oksala jatkaa.

Suomen on markkinoitava maailmalla itseään opiskelu- ja työntekomaana. Opiskelijoiden siirtymistä työelämään on helpotettava ja Suomessa tutkinnon suorittaneille on annettava oleskelulupa ilman uutta hakemusta.

– Ongelma ei ratkea, jos suomalaiset siirtyvät yrityksestä toiseen tai toimialalta toiselle. Työikäisiä suomalaisia on aivan liian vähän ja ongelma pahentuu nopeasti. Siksi tarvitsemme pikaisesti työntekijöitä Suomeen.

EK:n maahanmuuttolinjaukset hallitusohjelmaan (pdf.)