Ulkomaiset huippuosaajat: Venäjän hyökkäyssota ei syönyt Suomen vetovoimaa asuin- ja työskentelymaana

06.10.2022

EK selvitti Suomeen muuttaneiden kansainvälisten yritysjohtajien ja huippuosaajien näkemystä siitä, kuinka muuttunut turvallisuustilanne vaikuttaa Suomen houkuttelevuuteen asuin- ja työskentelymaana. Maabrändi on pitänyt pintansa odotettua paremmin ja Nato-jäsenyys vahvistaa vetovoimaa entisestään, selviää kyselystä.

EK:n vetovoimakyselyn tulokset:

  • Maamme turvallisuusympäristö on muuttunut Venäjän sodan myötä. Suomen maakuvaa se ei ole kuitenkaan merkittävästi vaarantanut: lähes puolet kyselyyn vastanneista Suomessa asuvista ulkomaisista huippuosaajista arvioi, että Venäjän hyökkäyssota ei ole heikentänyt heidän käsitystään Suomesta asuin- ja työskentelymaana. Neljännes arvioi Suomen vetovoiman heikentyneen sodan seurauksena.
  • Lähes 40 prosenttia arvioi Nato-jäsenyyden vahvistavan Suomen houkuttelevuutta kansainvälisten osaajien kohdemaana. Kolmannes suhtautuu Nato-jäsenyyteen neutraalisti ja neljännes arvioi sen heikentävän vetovoimaa.

Kartoitimme myös vahvuuksia ja heikkouksia kolmesta eri näkökulmasta:

  • Suomeen muuttamista koskevassa päätöksenteossa paikallinen työkulttuuri oli isoin vahvuus. Lähes 70 prosenttia arvioi sen vaikuttaneen vaakakupissa Suomen hyväksi. Merkittävin heikkous oli huoli sopivan työpaikan löytämisestä ja muun urapolun rakentamisesta Suomessa. Miinuspuolella oli myös puolison vaikea työllistyminen.
  • Suomessa työskentelyssä ja opiskelussa isoimmat vahvuudet olivat koulutuksen laatu sekä luottamus viranomaisiin ja julkiseen valtaan. Sen sijaan suomen kielitaitovaatimukset koettiin isoimpana ongelmana.
  • Asumisessa ja arjessa arvostettiin eniten yleistä turvallisuutta sekä työn ja vapaa-ajan tasapainoa. Korkeat elämiskustannukset taas nähtiin heikkoutena.

Suomen maakuva on maailmalta rekrytoitujen huippuosaajien silmissä hyvinkin myönteinen, iloitsee kansainvälisiä yritysjohtajia EK:ssa edustava Genelecin toimitusjohtaja Siamäk Naghian:

”Positiivisen työkulttuurin, turvallisen arjen sekä työn ja vapaa-ajan tasapainon merkitys korostuu entisestään, kun maailmantilanne on rauhaton. Näitä valttikortteja Suomen kannattaa korostaa entisestäänkin. Yhtä tärkeää on tarttua heikkouksiin. Monessa suomalaisessa yrityksessä pystyttäisiin jo toimimaan suomen kielen lisäksi myös englanniksi, mutta todellinen haaste on kyetä tunnistamaan diversiteetti kansainvälisenä kilpailuetuna sekä johtamaan ihmisiä monikulttuurisena organisaationa”.

EK:n vetovoimakartoitus toteutettiin syyskuussa 2022 tehdyllä kyselyllä, johon vastasi noin 120 ulkomailta Suomeen muuttanutta yritysjohtajaa, huippuosaajaa ja opiskelijaa. Kartoitus toteutettiin yhteistyössä EK:n International Business Club -verkoston kanssa, joka koostuu Suomessa uraa tekevistä kansainvälisistä yritysvaikuttajista. Verkoston puheenjohtajana toimii Siamäk Naghian.

Tutustu tuloksiin infografiikkana

English translation of the press release.