EK:n yrityskysely: Palveluala uudessa aallonpohjassa, konkurssiuhka syvenee

01.04.2021

Lähes 40 prosenttia työnantajista on lomauttanut henkilöstöään kuluneen kuukauden aikana ja 14 prosenttia pelkää ajautuvansa konkurssiin lähikuukausina. Yritykset kaipaavat hallitukselta konkreettista suunnitelmaa rajoitusten purkamisesta siten, että Suomi saadaan juhannuksena auki. Yrityskyselyn tarkemmat tunnusluvut löytyvät tämän tiedotteen perästä.

Palvelualan osalta tulokset ovat lähes yhtä heikkoja kuin vuosi sitten. Ero vuodentakaiseen on kuitenkin se, että monen yrityksen kohdalla viimeisetkin taloudelliset puskurit on nyt käytetty.

Yritysten ahdinkoa on syventänyt ravintoloiden sulkeminen sekä liikunta- ja harrastustiloja koskevat rajoitukset. Pääkaupunkiseudulla ja Turussa kolme neljästä yrityksestä arvioi, että liikkumisrajoitukset olisivat toteutuessaan vaikeuttaneet niiden yritystoimintaa.

Yritysten kriisitukien tarve on nyt aiempaakin akuutimpi, arvioi EK:n pk-johtaja Petri Vuorio:

”Taloudellisen tuen ohella yrittäjät odottavat hallitukselta myönteistä kannustusta ja näkymää tulevasta. Välttämättömien rajoitusten kohdalla on tärkeää tarjota yrityksille hyvissä ajoin selkeää ennakkoinformaatiota. Sumea lähitulevaisuuden näkymä on nyt vaikeuttanut entisestään rajoitusten vaatimia sopeutustoimia. ”

Ripeän rokottamisen ohella yritykset peräänkuuluttavat Suomen exit-suunnitelmaa, alleviivaa toimitusjohtaja Jyri Häkämies:

”Hallitukselta kaivataan konkreettista ennakkosuunnitelmaa siitä, millaisilla välietapeilla ja aikatauluilla rajoituksia aiotaan purkaa suhteessa rokotusten etenemiseen ja tautitilanteen parantumiseen. Exit-suunnitelmaan kannattaa ottaa oppia tuoreesta Tanskan mallista ja asettaa tavoitteeksi saada Suomi auki juhannukseksi! ”

EK:n yrityskyselyllä selvitettiin työnantajien arvioita myös Suomen hallituksesta. Hallitus saa koronapolitiikan arvosanaksi 2,3 (asteikolla 1 erittäin heikko – 5 erittäin hyvä). Yritykset kritisoivat poukkoilevaa päätöksentekoa ja epäselvää viestintää.

”Yritykset ilmoittivat odottavansa hallitukselta uudistuksia työvoiman saatavuuteen ja kannustavaan verotukseen. Näillä keinoin myös yritysten luottamus hallitukseen vahvistuisi”, uskoo Petri Vuorio.

Vain reilu kymmenen prosenttia yrityksistä luottaa EU-elpymisrahoituksen tehoon yritysten uudistumisessa ja viennissä, kertoo Häkämies:

”Tämä palaute on tärkeää huomioida hallituksen Kestävän kasvun ohjelmassa, jotta EU-elpymisrahan kansallisesta suunnitelmasta tulee mahdollisimman yrityslähtöinen. Suomalaisyritykset on saatava kattavasti mukaan myös muualla Euroopassa toteutettaviin hankkeisiin, joissa EU-maat investoivat elpymisrahaa digi- ja ilmastoratkaisuihin.”

Tarkemmat tunnusluvut tämän tiedotteen perässä.

Tutustu yrityskyselyn tuloksiin myös infografiikan muodossa. Se sisältää tuloksia myös päätoimialojen ja yrityskokojen mukaan eriteltynä.

EK:n yrityskyselyyn vastasi 1 316 yrittäjää ja yritysjohtajaa, jotka kaikki ovat työnantajia. Kyselyn vastausaika oli 25. – 29.3. Aineiston analysoimisessa käytetään painokertoimia, joilla varmistetaan tulosten yleistettävyys suuntaa-antavasti koko työnantajakenttään.

———————————————————————————————–

EK:n yrityskyselyn tunnusluvut

Työnantajayritysten tilanne ja jatkuvuusnäkymät:

 • 14 prosenttia yrityksistä pelkää ajautuvansa konkurssiin lähikuukausina (6 prosenttia marraskuussa 2020).
 • 39 prosenttia yrityksistä on lomauttanut henkilöstöään edellisen 30 päivän aikana (26 prosenttia marraskuussa 2020).
 • Irtisanomiset ovat hieman vähentyneet. 8 prosenttia yrityksistä on joutunut irtisanomaan henkilöstöään (11 prosenttia marraskuussa).
 • Hallitus kaavaili liikkumisrajoituksia pääkaupunkiseudulle ja Turkuun. 76 prosenttia näillä alueilla toimivista työnantajayrityksistä arvioi mahdollisten liikkumisrajoitusten haittaavan niiden toimintaa (42 prosenttia arvioi liikkumisrajoitusten haittaavan yritystoimintaa paljon ja 34 prosenttia jonkin verran).

Luottamus maan hallitusta kohtaan:

 • Päättäjät saavat koronakriisin hoitamisesta seuraavat arvosanat asteikolla 1-5 (1=erittäin heikko, 5=erittäin hyvä):
  • Maan hallitus 2,30
  • Aluehallintovirastot 2,60
  • Kuntapäättäjät 2,64
 • 76 prosenttia yrityksistä arvioi, että niiden luottamus hallituksen kykyyn tehdä työllisyyttä edistäviä päätöksiä on melko tai erittäin heikko. 8 prosenttia kuvailee luottamustaan melko tai erittäin vahvaksi. Edellisessä luottamusmittauksessa syyskuussa 2020 luvut olivat 72 ja 8 prosenttia.
 • 73 prosenttia yrityksistä kuvaili luottamustaan hallituksen kykyyn edistää yrittäjyyttä melko tai erittäin heikoksi. 9 prosentilla luottamus oli melko tai erittäin vahva. Luottamus tältä osin on samalla tasolla kuin syyskuussa.