EK:n yrityskysely: Työnantajayrityksillä heikko luottamus hallituksen kykyyn edistää työllisyyttä

67 prosenttia yrityksistä ei luota Suomen hallituksen kykyyn tehdä työllisyyttä edistäviä päätöksiä, selviää EK:n yrityskyselystä. Paluuta takaisin lähityöhön toivotaan laajasti, sillä 70 prosentissa yrityksistä etätyö ei ole juurikaan mahdollista tai sen laaja jatkaminen vaikeuttaa merkittävästi niiden toimintaa. EK:n yrittäjävaltuuskunnan mukaan on viimeinen hetki nostaa yrittäjyyden kannusteet hallitusohjelman keskiöön.

EK:n yrittäjävaltuuskunnan puheenjohtajan Kari Jussi Ahon (Aho Group Oy) mielestä kentän viesti tulee ottaa vakavasti:

”Hallituksen työllisyystavoite ja julkisen talouden pelastaminen eivät voi onnistua ilman pk-sektorin työnantajayrittäjiä ja omistajia. Yrittäjät ovat valmiita antamaan täyden panoksen Suomen jälleenrakennukseen, mutta hallituksen on luotava sille edellytykset. Esitämme hallitukselle neljän askeleen kasvukäännettä, joka perustuu työllistämisen helpottamiseen, investointien vauhdittamiseen, sääntelyn järkeistämiseen ja verotuksen kannustavuuteen”.

EK:n yrityskyselyn keskeisimmät tulokset

 • Luottamus Marinin hallitukseen heikko mutta Rinteen hallitusta vahvempi
  • 67 prosentilla yrityksistä luottamus hallituksen kykyyn tehdä työllisyyttä edistäviä päätöksiä on melko tai erittäin heikko. 8 prosenttia kuvailee luottamustaan melko tai erittäin vahvaksi. Vuosi sitten EK:n kyselyssä Rinteen hallitukseen luotti 4 prosenttia yrityksistä ja 81 prosenttia arvioi luottamuksensa heikoksi.
  • 56 prosenttia yrityksistä kuvaili luottamustaan hallituksen kykyyn edistää yrittäjyyttä melko tai erittäin heikoksi. 15 prosentilla luottamus oli melko tai erittäin vahva (Rinteen hallituksen kohdalla luvut olivat vuosi sitten 89 ja 2 prosenttia).
 • Yritysten tilanne kohentunut mutta edelleen haastava: paluuta työpaikoille toivotaan laajasti
  • 13 prosentilla liikevaihto on vähintään puolet viime vuoden elokuuta pienempi (25 prosenttia kesäkuussa 2020).
  • 41 prosenttia raportoi koronakriisin aikana tehdyistä lomautuksista ja 10 prosenttia irtisanomisista (51 ja 10 prosenttia).
  • 8 prosenttia yrityksistä pelkää ajautuvansa konkurssiin (11 prosenttia).
  • 70 prosentissa yrityksistä etätyö ei ole juurikaan mahdollista tai sen laaja jatkaminen vaikeuttaa merkittävästi niiden toimintaa. Etätyön haasteellisuus korostui eritoten alle 10 hengen mikroyrityksissä. Toisaalta 55 prosenttia kaikista yksityisen sektorin työntekijöistä työskentelee aineiston mukaan yrityksissä, joissa etätyö on mahdollista ainakin jossain määrin. 8 prosentissa yrityksistä vähintään puolet työstä voidaan tehdä lähitulevaisuudessakin etänä.
  • Avopalautteen perusteella tyytymättömyyttä on herättänyt kustannustuen kriteerit ja eri toimialojen epäreilu kohteleminen.

EK:n yrittäjävaltuuskunnan 4 askelta kasvukäänteeseen

Suomi on kriittisellä polulla ja työllisyysastetavoitteen saavuttaminen on edellytys talouden toipumiselle. EK:n yrittäjävaltuuskunnan arvion mukaan vaikea tilanne edellyttää Suomen hallitusohjelman tarkistamista. Tätä varten se on julkaissut omat politiikkasuosituksensa eli ”4 askelta kasvukäänteeseen”.

EK:n yrittäjät korostavat työllistämisen helpottamista ja työnteon kannusteita, sanoo EK:n yrittäjävaltuuskuntaa luotsaava Kari Jussi Aho.

”Kaikki, jotka voivat tehdä työtä, pitää saada mukaan työelämään. Vain niin pystytään huolehtimaan niistä, jotka eivät työtä pysty tekemään.”

EK:n yrityskyselyyn vastasi 1 413 yrittäjää ja yritysjohtajaa, jotka kaikki ovat työnantajia. Tulosten luotettavuutta vahvistaa se, että painokertoimien ansiosta ne ovat yleistettävissä suuntaa-antavasti koko työnantajakenttään. Kyselyn vastausaika oli 13.-18.8.2020.

Tutustu yrityskyselyn tuloksiin infografiikan muodossa. Se sisältää tulokset myös päätoimialoittain ja yrityskokoluokittain.