EK:n yrityskysely: Vientiyritysten määrä kääntynyt kasvuun koronakuopasta

13.05.2021

Kehysriihi toi takapakkia työnantajien työllisyys-, kasvu- ja investointinäkymiin. Vientiä tekevien työnantajayritysten määrä on noussut toukokuun 2021 tilanteessa 21 000:n tasolle, kun vastaava luku oli 18 000 kesäkuussa 2020. Vielä ollaan kuitenkin kaukana vuoden 2019 ennätystasosta (23 000). Business Finlandin kansainvälistymispalveluita hyödyntää viidennes ulkomaankauppaa harjoittavista työnantajayrityksistä, ilmenee EK:n yrityskyselystä.

Suomi ei saa päästää käsistään ainutkertaista vienti-ikkunaa, korostaa EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies:

”Maailmankauppa on ylittänyt jo tammikuussa koronaa edeltäneen tason. Nyt on olennaista varmistaa, että saadaan Suomen yrityskenttä laajalla rintamalla kiinni jälleenrakennusmarkkinoiden kysyntään kaikkialla maailmassa. Tämä vaatii käytännön tekoja hallitukselta matkustamisen avaamiseksi niin EU:n sisällä kuin kolmansiin maihin. Myyjiemme on päästävä tekemään kauppaa ja asentajien päästävä asiakkaittensa kohteisiin!”

Kehysriihen arviot alamaissa

Kehysriihen päätöksillä oli heikentävä vaikutus yritysten työllistämis-, kasvu- ja investointiaikomuksiin. Vain 2 prosenttia arvioi kehysriihen vahvistaneen ja 44 prosenttia heikentäneen työllistämisaikomuksia. Viime syksynä budjettiriihen jälkeen osuudet olivat 4 ja 31 prosenttia.

Neljännes yrityksistä arvioi, että mahdollinen tuotekehitystä koskeva verovähennys lisäisi ainakin jonkin verran TKI-investointeja. Myönteisimmin sen vaikutuksiin suhtauduttiin suuryrityksissä ja toimialoista rakentamisessa.

Business Finlandin kehittämisrahoitusta oli koronakriisin alkuvaiheessa saanut kolmannes vastaajista. Myönteisimmin sen hyötyjä arvioitiin palvelualan yrityksissä.

Vienti noussut pahimmasta koronakuopasta

Vientiä tekevien tai muutoin kansainvälisesti toimivien työnantajayritysten määrä on suuntaa-antavan arvion mukaan noussut noin 21 000:n tasolle, kun lukumäärä kesäkuussa 2020 oli 18 000. Vientiyritysten määrä jää kuitenkin yhä vuoden 2019 ennätystasosta, joka oli 23 000 yritystä.

Viidennes ulkomaankauppaa tekevistä yrityksistä kertoo viennin kasvaneen edellisen kolmen kuukauden aikana. Joka kolmannen vienti oli samana ajanjaksona vähentynyt. Tulevaisuus näyttää valoisammalta: kolmannes uskoo viennin lisääntyvän tulevan kolmen kuukauden aikana, kun joka kymmenes varautuu viennin laskuun.

Vientiä harjoittavista yrityksistä vajaa viidennes oli käyttänyt Business Finlandin kansainvälistymispalveluja kolmen vuoden sisällä.

Viennin pullonkauloina korostuvat puutteet henkilöstön kansainvälisessä osaamisessa, ongelmat uusasiakashankintaan ja asiakashallintaan liittyen sekä hankaluudet päästä kiinni kohdemarkkinoiden yritysverkostoihin.

Yrityskyselyyn vastasi 632 työnantajayritystä toukokuussa 2021. Aineiston analysoimisessa käytetään painokertoimia, joilla varmistetaan tulosten yleistettävyys suuntaa-antavasti koko työnantajakenttään.

Tutustu tuloksiin infograafien muodossa.