EK:n yrityskysely: Yli puolet yrityksistä arvioi luontokadon vaikuttavan toimintaympäristöön jo nyt

07.07.2022

Valtaosa yrityksistä arvioi, että luonnon monimuotoisuudella ja sen huomioimisella on merkitystä niiden liiketoiminnalle tulevaisuudessa. Yli puolet arvioi luontokadon vaikuttavan toimintaympäristöön jo nyt. Tiedot käyvät ilmi EK:n yrityskyselystä, johon vastasi yli 1 000 yrittäjää ja yritysjohtajaa.

Yrityskyselyyn vastanneista 1026 yrittäjästä tai yritysjohtajasta peräti 83 prosenttia arvioi, että luonnon monimuotoisuuden huomioimisella on tulevaisuudessa entistä suurempi merkitys liiketoiminnan ja yrityksen menestyksen kannalta. 55 prosenttia piti luontokatoa toimintaympäristöön vaikuttavana tekijänä jo nyt.

46 prosenttia yrityksistä kertoi luonnon monimuotoisuuden huomioimisen olevan jo osa yrityksen toimintaa. 43 prosenttia kertoi yrityksensä asettaneen tavoitteita luonnon monimuotoisuuden huomioimiseksi ja 13 prosenttia myös mittaavan niiden toteutumista.

Luonnon monimuotoisuus kiinnostaa ennen kaikkea yritysten asiakkaita ja kuluttajia, mutta myös viranomaisten, omistajien ja työntekijöiden arvioitiin edellyttävän yrityksiltä luonnon monimuotoisuudesta huolehtimista.

”Yritykset ovat selkeästi heränneet luontokadon uhkakuviin. Yrityskentällä tiedostetaan, että luontokato ja sen torjuminen tulevat vaikuttamaan kasvavassa määrin yritysten liiketoimintaan ja menestykseen”, EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies toteaa.

”Huolestuttavaa vauhtia etenevä luontokato muodostaa merkittäviä riskejä taloudelle ja yritysten toiminnalle tulevaisuudessa, ja suomalaiset yritykset ovat hyvin tunnistaneet teeman tärkeyden. Katseet kääntyvät myös kohti joulukuussa järjestettävää YK:n biodiversiteettikokousta, mistä toivotaan vahvaa sitoumusta tavoitteisiin ja toimiin luontokadon pysäyttämiseksi maailmanlaajuisesti”, johtava asiantuntija Janne Peljo sanoo.

EK on tänä keväänä perustanut uuden Vihreän kasvun vastuualueen:

”Olemme keskittäneet uudelle vastuualueelle ilmastonmuutoksen ja luontokadon torjunnan lisäksi osaamisen ja digitalisaation aihealueet. Näemme, että vain vihreää siirtymää tukeva kasvu luo kansakunnallemme menestystä ja vihreän kasvun onnistumiseksi tarvitsemme Suomessa monipuolista osaamista ja digitalisaation täysmääräistä hyödyntämistä, niin elinkeinoelämässä kuin julkisella sektorillakin”, Häkämies arvioi.

Uuden vastuualueen johtajanimityksestä tiedotetaan lähiaikoina.

Tulokset infografiikan muodossa

Yrityskysely toteutettiin kesäkuussa 2022 ja siihen osallistui 1 026 työnantajayritystä. Aineiston analyyseissä hyödynnettiin päätoimialojen ja yrityskoon mukaan laskettuja painokertoimia, jolloin tulokset ovat yleistettävissä suuntaa antavasti EK:n jäsenistön perusjoukkoon.