EK:n yrityskysely: Yrityksiltä edelleen vahva tuki EU:n Venäjä-pakotteille, Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen houkuttelevuutta investointikohteena

28.04.2022

Elinkeinoelämän keskusliitto EK kysyi työnantajayrityksiltä niiden näkemyksiä Venäjä-pakotteista, valtiojohdon toiminnasta Ukrainan sodan aikana sekä Nato-jäsenyyden vaikutuksista Suomen houkuttelevuuteen. Yrityskyselyyn vastasi noin 900 työnantajayritystä.

93 prosenttia yrityksistä hyväksyy Venäjää vastaan asetetut pakotteet, vaikka asetetut pakotteet vaikuttavat laajasti yrityskenttään. Osuus ei ole muuttunut maaliskuun alusta (94 %), vaikka sen jälkeen EU:ssa on tehty lukuisia uusia päätöksiä yhä tiukemmista Venäjään kohdistuvista pakotteista. ”Valtaosa yrityksistä hyväksyy Venäjää vastaan asetetut pakotteet, vaikka ne aiheuttavatkin yhä laajemmin ja syvemmin vaikeuksia myös suomalaisille työnantajayrityksille”, EK:n pk-johtaja Petri Vuorio sanoo.

82 prosenttia yrityksistä antoi valtiojohdolle hyvän ja vain 4 prosenttia huonon arvosanan Ukraina-kriisin hoidosta ja Nato-päätöksen valmistelusta. Varsinkin suuremmissa työnantajayrityksissä valtiojohdolle annetaan lähes poikkeuksetta joko melko tai erittäin hyvä arvosana kriisin aikaisesta toiminnasta.

Yritykset uskovat laajasti, että Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen houkuttelevuutta yritysten investointi- ja kasvumaana. Näin arvioi 78 prosenttia yrityksistä, kun 6 prosenttia oli asiasta eri mieltä. Vahvimmin Nato-jäsenyyden myönteisiin vaikutuksiin uskotaan keskisuurissa ja suurissa yrityksissä. ”Tämä vain vahvistaa käsitystä siitä, että suomalaiset yritykset näkevät Natoon liittymisen vahvistavan Suomen houkuttelevuutta investointikohteena. Nato-jäsenyys on vahvasti myös elinkeinopolitiikkaa”, EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies kommentoi.

Haittavaikutukset eivät vielä ole johtaneet laajoihin lomautuksiin

Lomautukset ja irtisanomiset ovat ainakin toistaiseksi selvästi harvinaisempia kuin esimerkiksi koronan aiheuttamat henkilöstön vähennykset pandemian alkuvaiheessa. 8 prosenttia yrityksistä on joutunut lomauttamaan ja 3 prosenttia irtisanomaan työntekijöitään sodan ja siitä seuranneen kansainvälisen kriisin seurauksena. Lähes saman verran yrityksiä ennakoi henkilöstön vähennyksiä lähitulevaisuudessa.

44 prosenttia vastaajista on kiinnostunut ukrainalaisten palkkaamisesta yritykseensä. Kiinnostus ukrainalaisten palkkaamiseen on sitä todennäköisempi, mitä suuremmasta yrityksestä on kyse.

Kyselyaineisto (pdf.)

EK teki kyselyn jäsenyrityksilleen 19.-25.4.2022. Tulokset perustuvat kerättyyn yritysaineistoon ja siitä tehtyihin analyyseihin. Analyyseissä oli mukana yhteensä 901 työnantajayrityksen vastaukset. Aineiston analyyseissä on hyödynnetty päätoimialojen ja yrityskokoluokkien mukaan laskettuja painokertoimia, joiden ansiosta tulokset ovat yleistettävissä suuntaa antavasti työnantajayritysten perusjoukkoon. Tuloksia tulkittaessa on huomattava, että vastausaktiivisuus tämänkaltaisissa kyselyissä voi muodostua suurimmaksi kriisistä eniten kärsivissä yrityksissä.