Elinkeinoelämä palkitsi Team Finland -verkoston onnistujia: suurlähettiläspalkinto Paula Parviaiselle ja Vesa Vasaralle sekä kunniamaininta Meksikon tiimille

23.08.2019

Team Finland -toimintamalli on korostanut entisestään Suomen suurlähetystöjen merkitystä yritysten viennin vauhdittajina. Team Finland -verkoston kansainvälistymispalveluista on nyt saatu kokemusta useamman vuoden ajan – on aika palkita onnistujia.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK selvitti jäsenistöltään, missä kohdemaissa suomalaisyritysten kansainvälistymistä on edistetty erityisen onnistuneesti. Tämän perusteella suurlähettiläspalkinnot myönnettiin seuraaville Team Finland -ammattilaisille:

Singaporen suurlähettiläänä toimiessaan Paula Parviainen rakensi laajat verkostot, joita on hyödynnetty tuloksellisesti suomalaisyritysten eduksi. Asiakaspalveluun panostaminen ja yritysten tarpeiden ymmärtäminen oli Parviaisen tiimin vahvuuksia Singaporessa.

Parviainen on halunnut vahvistaa Singaporen roolia suomalaisyritysten sillanpääasemana niiden laajentuessa mm. Aasian teknologia- ja palvelumarkkinoilla. Singaporessa kuten Suomessakin panostetaan osaamiseen, innovaatioihin ja startup-yrityksiin. Suomalainen osaaminen ja koulutustaso on arvossaan.

Tanskan suurlähettiläs Vesa Vasara sai yrityksiltä kiitosta aktiivisesta ja ennakkoluulottomasta otteesta. Hänen tiiminsä on kyennyt lisäämään suomalaisten yritysten kiinnostusta Tanskan markkinoita kohtaan. Vasaran johdolla on avattu arvokkaita yhteyksiä ja tuotettu hyödyllistä markkinatietoa.

Tanska on tärkeä lähimarkkina erityisesti Suomen pk-sektorille. Vasara iloitsee yritysten onnistuneista markkina-avauksista esim. energia-, design- ja elintarvikealoilla, mutta potentiaalia olisi vielä paljon enemmänkin.

Elinkeinoelämä halusi palkita myös Team Finland -työssä onnistuneen tiimin: kunnianmaininnan sai Team Finland Meksiko. Se on erottunut edukseen myönteisellä ja tuloshakuisella palvelukulttuurilla toimiessaan suomalaisyritysten ”extended team” -jatkeena. Suurlähetystön ja paikallisen Business Finland -yksikön yhteistyö on ollut esimerkillistä.

Meksiko on suurten mahdollisuuksien markkina, joka on nyt kiinnostavassa kehitysvaiheessa. Laajat talousuudistukset ovat vapauttaneet kilpailua. Team Finland -verkosto on auttanut suomalaisyrityksiä pääsemään mukaan kasvaville markkinoille mm. telekommunikaatio- ja energia-alalla.

Maailmantalouden näkymät ovat monella tapaa poikkeukselliset. Siksi Team Finlandia tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan, muistuttavat EK:n Yrittäjävaltuuskunnan puheenjohtaja Kari Jussi Aho sekä uudistumis- ja kansainvälistymisryhmän puheenjohtaja Peter Fredman.

”On koko Suomen etu, että Team Finland -toimintaan panostetaan ja vaikuttavuutta parannetaan. Suomen hallitusohjelmaan on kirjattu tavoite vahvistaa Team Finlandin ulkomaanverkostoa. Panostuksia tarvitaan, jotta Team Finland tuottaa tulevaisuudessakin onnistumisia, korkeampaa asiakastyytyväisyyttä ja lisää vientimenestystä.”