Elinkeinoelämän oppilaitokset ovat koulutuksen yksi kivijalka

11.11.2015

Elinkeinoelämä pitää tärkeänä, että ammatillisen koulutuksen uudistuksessa turvataan elinkeinoelämän omien oppilaitosten toimintaedellytykset. Erinomaisia tuloksia on saavutettu muun muassa Turussa Meyerin telakan oppilaitoksella, joka kouluttaa huippuosaajia vaativiin meriteollisuuden tarpeisiin.

– Jotta meriteollisuus voi säilyä ja kehittyä Suomessa, tarvitaan osaavaa henkilöstöä. Tämä on kriittinen kysymys ja edellyttää, että koulutus palvelee joustavasti yritysten alati kehittyviä tarpeita. Tätä juuri Meyerin oppilaitos tekee, tähdentävät telakalla vierailleet EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies ja Teknologiateollisuuden toimitusjohtaja Jorma Turunen.

Häkämies ja Turunen muistuttavat, että ammatillinen koulutus ei voi siirtyä tulevien itsehallintoalueiden tehtäväksi. Koulutustarjontaa tulee tarkastella valtakunnallisesti ja eri toimialojen näkökulmasta.

– Ammatillisen koulutuksen on vastattava tehokkaasti ja entistä ketterämmin elinkeinoelämän osaamistarpeisin. Elinkeinoelämä haluaa olla tiiviisti mukana koulutuksen kehittämisessä, toimitusjohtajat tähdentävät.

Opetus- ja kulttuuriministeriön yhtenä kärkihankkeena on ammatillisen koulutuksen reformi. Se on elinkeinoelämän näkökulmasta erittäin tärkeä. Uudistuksen läpivienti on varmistettava, ja sitä on vietävä eteenpäin tiiviissä yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa.

Lisätiedot:

Apulaisjohtaja Mervi Karikorpi, Teknologiateollisuus, puh. 09 192 3348
Asiantuntija Mirja Hannula, EK, puh. 09 4202 2232