Taloustutkimus: Pk-yritykset tyytyväisiä ammatilliseen koulutukseen

12.03.2019

Ammatilliset oppilaitokset ovat pk-työnantajayrityksille ylivoimaisesti tärkein koulutuskumppani ja yhteistyökokemukset ovat varsin myönteisiä. Ongelmana on, että ammatillisen koulutuksen reformin tuomia mahdollisuuksia ei edelleenkään tunneta riittävästi. Oppilaitoksilta toivotaan aktiivisempaa yhteydenpitoa ja yritysten tarpeisiin räätälöityä koulutusta. Tiedot selviävät Taloustutkimuksen Elinkeinoelämän keskusliitolle tekemästä tutkimuksesta.

Keskeiset tulokset:

  • Yli 80 prosenttia pienistä ja keskisuurista yrityksistä on tehnyt niiden kanssa yhteistyötä. Tyytyväisten tai erittäin tyytyväisten osuus on 51 prosenttia. Vain 7 prosenttia on yhteistyöhön tyytymättömiä tai erittäin tyytymättömiä.
  • 74 prosenttia pk-yrityksistä kuitenkin arvioi, että oppilaitosten tulisi tarjota aktiivisemmin yrityksen tarpeisiin räätälöityjä yhteistyömahdollisuuksia.
  • Tasan puolet vastaajista sanoo tuntevansa huonosti tai erittäin huonosti käytännön yhteistyömuotoja kuten oppisopimusta, uutta koulutussopimusta tai yrityskohtaisia koulutuksia. Vain 22 prosenttia kertoo tuntevansa ne hyvin tai erittäin hyvin.
  • 29 prosenttia arvioi, että ammattiin valmistuneiden osaaminen ei vastaa yritysten tarpeita. Avovastauksissa nousi esille erityisesti puutteet nuorten yleisissä työelämätaidoissa.
  • Yhteydenpitoa ja vuorovaikutusta yritysten ja oppilaitosten kanssa toivotaan tiivistettävän. Vain 23 prosenttia yrityksistä arvioi, että opettajien tuntemus yritysten arjesta ja osaamistarpeista on hyvällä tasolla.

EK:n asiantuntija Mikko Vieltojärvi pitää pk-sektorin yleissuhtautumista yllättävän positiivisena:

– Paljon potentiaalia menetetään kuitenkin siitä syystä, että ammatillisen koulutusyhteistyön uusia mahdollisuuksia ei yrityskentällä tunneta riittävästi. Yritykset toivovat asiakaslähtöistä ja käytännönläheistä otetta. Kiitosta saavat koulut, joissa perehdytään kohdeyritysten tarpeisiin ja osataan sen pohjalta tehdä yksilöllisiä yhteistyötarjouksia.

Ammatillisen koulutuksen reformi on ollut jättimäinen uudistus, muistuttaa EK:n johtava asiantuntija Mirja Hannula:

–Näin mittavan koulutusuudistuksen toimeenpano ei tapahdu hetkessä. On elintärkeää, että Suomen tuleva hallitus ei tee tempoilevaa koulutuspolitiikkaa, vaan oppilaitokset saavat työrauhan jatkaa reformin toimeenpanoa. Yritysten osaajatarpeisiin vastaamiseksi on tarpeen tiivistää yhteistyötä ammatillisten oppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen kesken.

Taloustutkimuksen tutkimus tehtiin tammi-helmikuussa 2019 haastattelemalla puhelimitse 501 pk-yritystä, jotka edustavat EK:n jäsenyrityksiä kaikilta toimialoilta ja eri puolilta maata.

Tutustu tuloksiin infografiikan muodossa.

Lisätiedot: (sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@ek.fi)
Asiantuntija Mikko Vieltojärvi, puh. 044 534 5294
Johtava asiantuntija Mirja Hannula, puh. 040 500 2506