Elinkeinoelämän viesti päättäjille: liikenneinfraan tarvitaan pitkän tähtäimen strategia

10.12.2012

Eri toimialojen yritysvaikuttajien mukaan Suomessa tarvitaan rohkea visio siitä, millainen on maamme logistinen kartta tulevaisuudessa. Investointipäätökset on tehtävä asiantuntijapohjalta, eikä suunta saa tempoilla hallituskausittain.

Yritykset ovat pitkään toivoneet foorumeita, joissa liikenneinfran käyttäjät, suunnittelijat, rakentajat ja omistajat voisivat yhdessä muodostaa käsitystä tulevaisuuden kehitystarpeista ja prioriteeteista. Lokakuussa 2012 tällainen seminaari pidettiin Messukeskuksessa InfraExpon yhteydessä.

Liikenneinfran käyttäjiä oli kutsuttu mukaan metsäteollisuudesta, teknologiateollisuudesta, logistiikkapalveluista, matkailusta, elintarviketeollisuudesta, kemianteollisuudesta, energiateollisuudesta, kaupan alalta sekä näitä edustavista järjestöistä. Edustettuna olivat myös suunnitteluyritykset ja rakentajat. Liikenneinfran omistajia edustivat liikenneviraston ja kaupunkien asiantuntijat.

Viisi viestiä päättäjille

Seminaarin lopputuloksena koottiin elinkeinoelämän yhteiset viestit liikenneinfrastruktuurin päättäjille. Ne voidaan tiivistää näin:

1) Liikenneinfra on osa kansallista kilpailukykyä.

2) Tarvitaan pitkän tähtäimen visio liikennejärjestelmän kehittämiseksi. Nyt iso kuva puuttuu.

3) Linjaukset on tehtävä asiantuntijapohjalta. Suunta ei saa tempoilla hallituskausittain.

4) Väyläverkkoa kehitettäessä on huomioitava sen kokonaistoimivuus.

5) Kaikkia liikennemuotoja tarvitaan: teitä, rautateitä, meri- ja lentoliikennettä.

Edunvalvontamateriaali yhteiseen käyttöön

Pääviestit on koottu PowerPoint-muotoiseksi dokumentiksi.  Se luovutetaan päättäjille eduskunnassa, kaupungeissa, kunnissa ja hallinnossa, minkä lisäksi se on tarkoitettu yleisesti yritysten käyttöön edunvalvontamateriaalina. PowerPoint sisältää myös seminaarissa nauhoitettuja videohaastatteluita:

Yritysten viestit –tiedosto (PowerPoint, 4,7 Mt)

Tilaisuuden järjestäjinä olivat Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen Liitto SKOL, Rakennusteollisuus RT, Liikennevirasto ja Kuntaliitto.

Lisätiedot:

Johtava asiantuntija Tiina Haapasalo, EK, puh. 040 763 1482, etunimi.sukunimi@ek.fi