Ensi maanantaina uhkaavilla lakoilla suuret taloudelliset vaikutukset

04.12.2019

Teollisuusliitto, Ammattiliitto Pro sekä YTN ovat julistaneet kolmen päivän lakkoja ensi maanantaista 9. joulukuusta alkaen. Lakkojen kohteina on yrityksiä teknologiateollisuudesta, kemianteollisuudesta sekä mekaanisesta metsäteollisuudesta. Kaikkiaan lakkoon on menossa arviolta 70 000 henkilöä eri toimialoilla.

EK on kerännyt lakkojen kohteeksi joutuvilta liitoilta ja yrityksiltä tietoa työtaisteluiden vaikutuksesta tuotantoon. Näiden perusteella ensi viikon lakot aiheuttaisivat vähintään noin 200 miljoonan euron välittömän vähennyksen Suomen BKT:hen. Liikevaihdolla mitattuna menetys olisi paljon suurempi, yli puolen miljardin euron tasoa. Tässä laskelmassa on otettu huomioon työtaisteluiden kerrannaisvaikutukset muille toimialoille, mutta ei pitkän aikavälin vaikutuksia esimerkiksi asiakassuhteisiin ja Suomen asemaan investointikohteena.

Nyt uhkaavien lakkojen haittaa kansantaloudelle kasvattaa se, että monet niiden kohteeksi joutuvista yrityksistä ovat raskasta prosessiteollisuutta. Suurimmat menetykset aiheutuvat odottamattomasta tuotannon alas- ja ylösajosta, joiden vuoksi tuotantoprosessin toiminta ja laatu häiriintyvät paljon pidemmäksi ajaksi kuin itse työtaistelu kestää.

Näin EK laskee työtaisteluiden kustannuksia