Häkämies: Työvoiman saatavuus uhkaa käynnistynyttä kasvua

31.01.2018

EK:n tuore Suhdannebarometri kertoo, että osaavan työvoiman saatavuus on jo nyt ongelma koko kansantaloudessa – pahin pula työntekijöistä on rakentamisessa, mutta tilanne on vaikea myös muilla toimialoilla.

– Nyt tarvitaan nopeita uusia toimia, jotta käynnistynyt talouden kasvu ei sakkaa, EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies

EK:n mukaan tarvitaan toimia kannustinloukkujen purkamiseksi, perhevapaiden toteuttamiseksi, työvoiman liikkuvuuden edistämiseksi, koulutuksen kehittämiseksi vastaamaan työelämän tarpeita ja maahanmuuttajien kotouttamisen edistämiseksi. Nyt ei saa jäädä odottamaan sosiaaliturvan kokonaisuudistuksen Toimi-hankkeen esityksiä, jotka tähtäävät ensi vaalikauteen.

– Hallituksen on syytä jatkaa työtä kannustinloukkujen purkamiseksi ja työn ensisijaisuuden parantamiseksi. Kysymys on työstä saatavan palkan, verotuksen, sosiaalietuuksien ja päivähoitomaksujen yhteensovittamisesta niin, että työ on aina ensisijaista ja kannustavaa Häkämies sanoo.

EK kannustaa maan hallitusta perhevapaauudistuksen valmistelussa niin, että työllisyysaste nousee ja naisten työmarkkina-asema paranee. Tässä asiassa on tärkeä päästä eteenpäin.

Monilla aloilla ja tehtävissä tarjolla oleva työvoiman osaaminen ei vastaa tarpeita. Siksi koulutuksen yhteyksiä työelämään ja yrityksiin tulee jatkuvasti parantaa. Toteutettu ammatillisen koulutuksen uudistus on juuri tästä syystä oikeansuuntainen. Oppisopimusta ja koulutussopimusta nuorten ja maahanmuuttajien koulutusväylänä tulee parantaa. Erityisesti pk-yritysten mahdollisuuksia koulutettavien ohjaukseen on tarkasteltava.

Työttömien palvelut tulee turvata, jotta työ ja tekijä kohtaisivat.

– STTK:n puheenjohtaja Antti Palolan aloite lisätä työvoimahallinnon henkilöstöä on kannatettava. Samassa yhteydessä tulee hyödyntää myös tarjolla olevat yksityiset henkilöstöalan palvelut.

EK on huolissaan maahanmuuttajien työllistymisestä.

– On pelättävissä, että nykykeinoilla maahanmuuttajat eivät pääse työn tai koulutuksen syrjään kiinni. Valitettavasti monissa tapauksissa heidän osaamisensa ei riitä ja siksi hallituksen tulee hakea ihan uusia keinoja maahanmuuttajien kotouttamiseen Ruotsissa käyttöön otetun mallin mukaisesti, Häkämies esittää.