Ilmastobisnes valtavirtaistuu – jo kolmannes pk-yrityksistä liikkeellä ilmastonmuutoksen torjunnassa

15.09.2017

Suomalainen ilmastobisnes ei ole enää vain cleantech-yritysten varassa. Nyt myös perinteiset toimialat ovat heränneet reagoimaan ilmastonmuutokseen.

Pk-sektorin etenemistä vauhditetaan uudella www.ilmastobisnes.fi -verkkosivustolla.

EK on kartoittanut pk-sektorin ilmastobisneksen kehitysvaihetta Clonet Oy:n kanssa läpiviedyssä selvityshankkeessa, joka toteutettiin yrityskyselyn ja syvähaastatteluiden muodossa.

  • 31 % pienistä ja keskisuurista yrityksistä ovat ns. ilmasto-orientoituneita eli ne pitävät ilmastonmuutosta merkittävänä tekijänä bisnekselleen. Vuonna 2015 vastaava osuus oli 22 %.
  • Määrää on kasvattanut kaksi motivaatiotekijää: vastuullisuus ja kustannusten säästö. Päästövähennyksiä tavoitellaan, kunhan niistä saadaan nopeasti myös euromääräisiä hyötyjä.
  • Ilmastoratkaisuihin erikoistuneiden cleantech-yritysten lukumäärä on pysynyt arviolta 3 300 yrityksen tasolla. Samaan aikaan suomalainen cleantech laajenee vahvasti mm. kiertotaloudessa (EK:n aiemman selvityksen mukaan cleantech-yritysten määrä oli syksyllä 2016 kaiken kaikkiaan noin 4 000).
  • Pk-yritykset haluavat edetä ilmastobisnekseen matalan kynnyksen päänavauksilla ja ketterillä kokeiluilla.

 Matalan kynnyksen väyliä ilmastobisnekseen

Ilmastonmuutoksen torjunta tulee koskettamaan tavalla tai toisella joka ikistä suomalaista yritystä, tähdentää EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies.

– Yrityksillä on keskeinen rooli aikamme suurimman ympäristöhaasteen ratkaisemisessa. Yritykset ovat valinnan edessä: mukaudutaanko ilmastokysymykseen passiivisesti vai vahvistetaanko ympäristöosaamista niin, että se saadaan käännettyä kasvun ajuriksi ja kilpailueduksi. Tärkeää on, että yhteiskunta kannustaa yrityksiä muutokseen esimerkiksi innovatiivisten hankintojen muodossa.

Pk-yritykset odottavat käytännönläheistä tukea ja asiantuntija-apua voidakseen edetä pidemmälle ilmastobisneksessä, tulkitsee Häkämies selvityshankkeen tuloksia.

– Tekesin ja Finpron vetoapua tarvittaisiin kipeästi, mutta niiden palvelut eivät ole vielä riittävän hyvin löydettävissä. Business Finlandilla onkin tärkeä pelipaikka ilmastobisneksen vauhdittajana. Tarvitaan myös laajempaa ketjua – niin alueellisilla palveluntarjoajilla kuin oppilaitoksilla on tärkeää annettavaa pk-yrityksille.

Myös EK ja Clonet Oy vastaavat osaltaan pk-yritysten huutoon avaamalla www.ilmastobisnes.fi -sivuston. Se tarjoaa matalan kynnyksen polkuja ja tärppejä ilmastobisneksen ensiaskeliin ja jatkokehittämiseen. Sivustolta löytyy päästölaskurin ja -mittarin ohella paljon konkreettisia case-esimerkkejä siitä, kuinka eri toimialojen pk-yritykset huomioivat ilmastonmuutoksen päivittäisessä toiminnassaan.

Tutustu yrityskyselyn tuloksiin tarkemmin.

Ohessa myös yhteenveto EUn Energiaunionin avainkysymyksistä syksyllä 2017.

Lisätiedot:
EK: Asiantuntija Tuuli Mäkelä, puh. 050 330 3245, etunimi.sukunimi@ek.fi, @tuulimakela
Clonet Oy: Toimitusjohtaja Sari Siitonen, puh. 040 761 5221, etunimi.sukunimi@clonet.fi, @SariSiitonen