Korkeakouludiplomien tarkoitus ja kokeilun tavoite jäivät epäselviksi

14.02.2013

EK koulutusta pohtineen rakennetyöryhmän mietinnöstä

Tutkintotyyppisistä korkeakouludiplomeista ei löydetty vastausta nuorten ensimmäiseksi koulutukseksi OKM:n rakennetyöryhmässä. Koulutustarpeen ennakoinnin tulee perustua yhteistyössä työelämän edustajien kanssa tehtävään työvoimatarpeen ennusteisiin. Ennakoinnissa, sen enempää kuin työryhmässäkään, ei pystytty osoittamaan lyhyille tutkinnoille tai tutkintojen kaltaisille diplomeille kysyntää työhöntulotutkintona, toteaa EK:n koulutusjohtaja Jaana Lehto.

Nuoret tarvitsevat tutkinnon, joka ammatillisten erityistietojen lisäksi tuottaa riittävän laajan pohjan ammatilliselle kehittymiselle ja jonka työmarkkina-arvo on mahdollisimman hyvä.

Koulutuksen kehittämiseen tarvitaan joustoa – laatu ja työelämälähtöisyys säilyttäen

Tarvetta sen sijaan on kehittää laajoja, työelämälähtöisiä osaamiskokonaisuuksia työuran aikaiseen osaamisen kehittämiseen. Tutkinnon jälkeisen koulutustarjonnan kehittämisellä vastattaisiin muuttuvan työelämän ja rakennemuutoksen tuomiin haasteisiin. Esimerkiksi avoin korkeakoulu on luontainen ympäristö tällaisen tarjonnan kanavana.

Työuran aikaisen kouluttautumisen tarjonta on nyt selkiytymätöntä ja koulutusta on tarjolla epätasaisesti eri koulutusaloilla. Tarjontaa selkeyttämällä ja uudentyyppisillä osaamiskokonaisuuksilla voitaisiin purkaa myös ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakevien sumaa, sillä laajat työelämälähtöiset kokonaisuudet voisivat hyvin toimia vaihtoehtona jo tutkinnon suorittaneiden opiskelulle. Ne palvelisivat myös nuorten opintojen edistymistä. Tulevaa opiskelu-uraansa etsivä nuori voisi suorittaa hyvin paketoidun osaamiskokonaisuuden avoimessa korkeakoulussa ja lukea opinnot hyväksi varsinaista tutkintoa suorittaessaan.

Työelämän ja oppilaitosten edustajien eriävä mielipide

Työryhmän jäsenistä seitsemän jättivät yhteisen eriävän mielipiteen vastustaen ehdotusta kokeilla enintään 120 opintopisteiden diplomien käyttöönottoa. Kokeilu edellyttäisi tavoitteen selventämistä, työvoimatarpeen selvittämistä ja vahvistamista. Eriävän mielipiteet allekirjoittivat Akavan, EK:n, Itä-Suomen Yliopiston, SAK:n, Satakunnan ammattikorkeakoulun, STTK:n ja Suomen Yrittäjien edustajat. Lisäksi Unifi jätti oman eriävän mielipiteensä samasta aiheesta.

Työryhmän tavoitteena olleet joustavat ratkaisut työelämän muutoksiin toteutuvat osin mietinnön esityksissä. Raportin esittämät keinot lisäävät tasa-arvoisia opiskelumahdollisuuksia ja joustavoittavat opiskelua, mutta eivät tuo juuri työelämän peräänkuuluttamia uudenlaisia mahdollisuuksia työuran aikaiseen osaamisen kehittämiseen.

Lisätietoja: koulutusjohtaja Jaana Lehto 040 721 5975

Tiedotteet ja julkaisut osoitteessa ek.fi