Lotta Nymann-Lindegren on valittu EK:n EU-johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi

09.11.2023

Valtiotieteiden maisteri Lotta Nymann-Lindegren on valittu Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n uuden EU-vastuualueen johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi. Hän aloittaa tehtävässään 1.1.2024. Nymann-Lindegren siirtyy Elinkeinoelämän keskusliittoon valtioneuvoston kanslian EU-politiikkayksikön päällikön tehtävästä.

Lotta Nymann-Lindegrenillä on pitkä kokemus kansainvälisestä politiikasta ja EU-asioista. Hän on aiemmin työskennellyt muun muassa Suomen pysyvässä EU-edustustossa, ulkoministeriössä eri tehtävissä, Miltton Europessa ja Nordic West Officessa.

EK:n uudessa strategiassa EU-asiat on nostettu entistä keskeisempään rooliin. EU-vaikuttamisen tavoitteena on vahvistaa Suomen strategista asemaa ja saavutettavuutta sekä kehittää ja puolustaa EU:n sisämarkkinoiden toimintaa.

”Toivotan Lotta Nymann-Lindegrenin lämpimästi tervetulleeksi EK:hon. Hän on EU-vaikuttamisen ja päätöksenteon ammattilainen. Hänen laaja osaamisensa ja monipuolinen kokemuksensa auttavat meitä rakentamaan yhtenäistä toimintamallia EK:n EU-vaikuttamisen vahvistamiseksi entisestään”, EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies toteaa.

”Geopoliittinen kilpailu lisääntyy ja koettelee myös EU:n yhtenäisyyttä ja uudistumiskykyä. Strategisen kilpailukyvyn kannalta toimivat sisämarkkinat, aktiiviset kauppasuhteet ja vahva panostus osaamiseen ja innovaatioihin vihreän siirtymän vauhdittamiseksi ovat Euroopan tärkeimmät menestystekijät. Suomella on tässä valtavasti annettavaa, ja siksi olen todella iloinen mahdollisuudesta päästä kehittämään EK:n EU-vaikuttamista strategisena kokonaisuutena. Elinkeinoelämän on toimittava kestävän kasvun tiennäyttäjänä ja tuotava omat ratkaisunsa sinne, missä EU-päätöksiä tehdään”, Lotta Nymann-Lindegren sanoo.