Pekkarisen työryhmältä perusteltu selvitys eläkeuudistuksen pohjaksi

31.10.2013

Elinkeinoelämän keskusliiton toimitusjohtaja Jyri Häkämies pitää ylijohtaja Jukka Pekkarisen työryhmän selvitystä hyvänä pohjana alkaville eläkeneuvotteluille.

– Selvitys on perusteellinen asiantuntija-arvio eläkeuudistuksen tarpeesta ja vuoden 2005 eläkeuudistuksen vaikutuksista. Olennaisin johtopäätös on se, ettei ilman uusia toimia yhteisiä tavoitteita työurien pidentämisestä ja eläkejärjestelmän rahoituksellista kestävyydestä ole saavutettavissa. Arvion mukaan eläkeuudistus on toteutettava osana julkisen talouden kestävyysvajeen ratkaisemista, sanoo Häkämies.

Selvityksessä kuvataan vaihtoehtoisia keinoja, joilla elinajan pidentymiseen voidaan vastata.

– Vaikka asiantuntijat eivät esitäkään yksiselitteisiä ehdotuksia, selvitys sisältää hyvää pohdintaa erilaisten sopeutustapojen vaikutuksista. Tätä pohdintaa tullaan hyödyntämään, kun työmarkkinakeskusjärjestöt neuvottelevat linjaukset seuraavaksi eläkeuudistukseksi ensi vuoden syksyyn mennessä, toteaa Häkämies.

Lisätietoja: johtava asiantuntija Vesa Rantahalvari, puh. 040 544 4609

Työryhmän raportti luettavissa tästä linkistä Eläketurvakeskuksen sivuilta