Pk-Pulssi: Viisi prosenttia pk-sektorin työnantajista konkurssivaarassa lähikuukausina  

07.12.2023

Pienten ja keskisuurten yritysten nykytilanne on kaikilla mittareilla vuodentakaista heikompi. Niin kysyntä, työllisyys, investoinnit kuin ulkomaankauppakin ovat supistuneet tänä vuonna eikä lähikuukausina odoteta merkittävää kohennusta tilanteeseen. Yrityksistä viisi prosenttia on vaarassa ajautua konkurssiin talvikuukausina. Pidemmällä tähtäimellä seuraavalta 12 kuukaudelta odotetaan kuitenkin varovaista käännettä parempaan, ilmenee EK:n yrityskyselystä.

Kysynnän hiipuminen ja kustannusten nousu ovat heikentäneet pk-yritysten kannattavuutta ja jatkuvuusnäkymiä. Vaikean suhdanteen ohella yrityksiä kuormittavat yhä kriisivuosien monet raskaat seurannaisvaikutukset, tiivistää EK:n johtava asiantuntija Jari Huovinen:

”Lähikuukaudet ovat ratkaisevia monen pk-sektorin työnantajan jatkuvuuden kannalta. Epävarmuuden nuorallakävelyä on jatkunut jo liian pitkään ja myös monen hyväkuntoisena kriisivuodet aloittaneen yrityksen kriisinkestävyys on lopussa. Vaarana on, että pk-sektorin työnantajayritysten määrän hupeneminen jatkuu ja jopa kiihtyy.”

”Tilanne on vaikein mikroyrityksissä. Isommat pk-työnantajat ovat toistaiseksi kannatelleet työllisyyttä, mutta epävakauden jatkuessa ongelmat uhkaavat levitä laajemmin myös niihin.”

Huovisen mukaan tilanteeseen luo toivoa se, että yritysten näkymät seuraavalle 12 kuukaudelle ovat hieman vuodentakaista paremmat. Esimerkiksi ulkomaankaupan hienoiseen vahvistumiseen uskottiin kaikissa yrityskokoluokissa.

Pk-Pulssin tulokset

Pk-Pulssi on EK:n puolivuosittain julkaisema yrittäjyysbarometri. Se vetää yhteen pienten ja keskisuurten työnantajayritysten arviot nykytilasta sekä odotukset tulevalle vuodelle. Päämittarit liittyvät kysyntään, työpaikkojen määrään, investointeihin ja vientiin. Tuoreimpaan kyselyyn vastasi 1 001 pk-sektorin työnantajayritystä marraskuussa 2023.

Nykytilan arvio loppuvuonna 2023

 • 27 prosenttia yrityksistä raportoi kysynnän lisääntymisestä ja 43 prosenttia sen vähentymisestä kuluvan vuoden aikana (32 ja 29 prosenttia vuosi sitten).
 • Investoinnit olivat kasvaneet 16 prosentilla ja vähentyneet 35 prosentilla yrityksistä (22 ja 28 prosenttia vuosi sitten).
 • Työntekijämääräänsä oli lisännyt 22 prosenttia ja vähentänyt 28 prosenttia (27 ja 21 prosenttia vuosi sitten).
 • Kansainvälistä kauppaa tekevistä yrityksistä 17 prosenttia oli lisännyt ulkomaankauppaa ja 30 prosentilla se oli vähentynyt (23 ja 24 prosenttia vuosi sitten).
 • Kannattavuus oli kuluvana vuonna vahvistunut 19 prosentilla ja heikentynyt 46 prosentilla yrityksistä.
 • Omistajanvaihdos on ajankohtainen 13 500 työnantajayrityksessä, joissa on yhteensä noin 95 000 työntekijää (13 500 yritystä ja 90 000 työpaikkaa vuosi sitten). Kaiken kaikkiaan Suomessa on työnantajayrityksiä Tilastokeskuksen mukaan 72 200 kappaletta.

Tulevaisuuden näkymät vuodelle 2024

 • Yritysten lyhyen tähtäimen jatkuvuusnäkymät ovat heikentyneet. 13 prosenttia ennakoi toiminnan laajentuvan ja 18 prosenttia sen supistuvan seuraavan kolmen kuukauden aikana (kesäkuun yrityskyselyssä osuudet olivat 15 ja 13 prosenttia).
 • 5 prosenttia vastaajista kertoi, että yritys on vaarassa ajautua lähikuukausina konkurssiin (2 prosenttia kesäkuussa).
 • Koko vuoden näkymässä 27 prosenttia yrityksistä arvioi kysynnän lisääntyvän ja 30 prosenttia sen vähentyvän (23 ja 35 prosenttia vuosi sitten).
 • 15 prosenttia ennakoi investointien lisääntyvän ja 37 prosenttia niiden vähentyvän ensi vuoden aikana (15 ja 35 prosenttia vuosi sitten).
 • Työntekijämäärän kasvuun uskoi 23 prosenttia ja vähentymiseen 19 prosenttia yrityksistä (19 ja 21 prosenttia vuosi sitten).
 • Kansainvälistä kauppaa harjoittavista yrityksistä 27 prosenttia arvioi ulkomaankaupan lisääntyvän ja 21 prosenttia sen vähentyvän ensi vuonna (21 ja 25 prosenttia vuosi sitten).
 • Kannattavuuden vahvistumiseen uskoi 25 prosenttia ja sen heikentymiseen 33 prosenttia yrityksistä. Merkittävimpinä yritystoiminnan haasteina yritykset mainitsivat kotimaan myynnin laskun (48 prosenttia) ja kohonneet raaka-ainehinnat (36 prosenttia).

Työllisyyskehitys nyt ja vuonna 2024

 • Päättyvän vuoden aikana 26 prosenttia yrityksistä oli joutunut lomauttamaan ja 19 prosenttia irtisanomaan henkilöstöä. Toisaalta 53 prosenttia yrityksistä oli toteuttanut myös uusia rekrytointeja.
 • 44 prosentilla yrityksistä on lomautusaikomuksia ensi vuodelle (41 prosenttia vuosi sitten). Näistä 12 prosenttia pitää lomautuksia varmana ja 32 mahdollisina (13 ja 28 prosenttia vuosi sitten).
 • Irtisanomisia ennakoi 28 prosenttia yrityksistä: 6 prosenttia piti niitä varmoina ja 22 mahdollisina.
 • 60 prosenttia yrityksistä suunnittelee myös uusia rekrytointeja: 18 prosenttia arvioi toteuttavansa niitä varmuudella ja 42 prosenttia mahdollisesti ensi vuoden aikana (14 ja 38 prosenttia vuosi sitten).

Tulokset infografiikan muodossa