SAK jatkaa lakkoja – ei esitä vaihtoehtoja

27.03.2024

SAK:n liittojen päätökset jatkaa poliittisia lakkoja osoittavat täydellistä piittaamattomuutta. SAK ei ole kyennyt esittämään uskottavia vaihtoehtoja hyvinvointiyhteiskunnan rahoittamiselle. Yhteisistä varoista kustannetaan mm. hoiva- ja koulutuspalveluita.

– Näyttää siltä, että SAK on vain syventämässä velkaongelmaa. Pitkään jatkunut lakko jäytää paitsi yrityksiä ja palkansaajia myös koko hyvinvointiyhteiskuntaa. Tuotannon vähentyminen ja työpaikkojen katoaminen lisäävät verotulojen laskua, EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies muistuttaa.

Uudet ilmoitetut poliittiset lakot ovat aiheuttamassa alustavan arvion mukaan lähes 300 miljoonan euron loven bruttokansantuotteeseen. Yhteensä viikkoja jatkuneet poliittiset lakot hallitusta vastaan lähestyvät talousvaikutuksiltaan jo kahden miljardin euron tasoa.

– Työelämäuudistuksilla haetaan lisää kasvua ja investointeja, eikä tätä kehitystä saisi vaarantaa lyhytnäköisillä lakoilla. Erityisesti pitkään jatkunut satamalakko aiheuttaa kerrannaisvaikutuksia muille aloille ja samalla on tyly viesti ulkomaisille investoijille.

EK laskee poliittisista lakoista aiheutuneita menetyksiä Suomen kansantaloudelle. Lakkojen laajuutta ja vaikutuksia arvioidaan yhdessä jäsenliittojen ja -yritysten kanssa ilmoitettujen lakkokohteiden perusteella. Lakkojen laajuuden ja pituuden perusteella menetysten kerrannaisvaikutukset muille aloille arvioidaan Tilastokeskuksen panos-tuotos -tauluilla. Yhteismitallinen arvio eri alojen menetyksistä ilmoitetaan BKT-menetyksinä koko kansantaloudelle.