Sote-uudistus ei tuo parannusta palveluihin

11.09.2020

Elinkeinoelämän keskusliitto EK pitää hallituksen ehdottamaa sote-uudistusta huonona, koska uudistus ei paranna palveluiden saatavuutta. EK:n johtaja Ilkka Oksala pahoittelee myös, ettei lausuntokierroksella oleva lakipaketti kavenna hyvinvointieroja tai supista menojen kasvua.

”Sosiaali- ja terveysministeriö aikoo sitoa maakuntien kädet tavalla, joka kohtuuttomasti rajoittaa mahdollisuuksia järjestää hyvät palvelut. Maakunnille pitää antaa aito mahdollisuus tuottaa palvelut itse tai yhdessä toisten maakuntien kanssa tai hankkia ne ulkoa. Jos maakuntien kykyyn järjestää ei uskota, miksi maakunnat ylipäätään perustetaan”, Oksala ihmettelee.

Lakipaketti palautettava ministeriöön

Mikäli lakiluonnosta ei muuteta vastaamaan uudistukselle asetettuja tavoitteita, on parempi, että sote-esitystä ei eduskunnalle anneta, vaan asia palautetaan sosiaali- ja terveysministeriölle uudelleen valmistelua varten.

”Lakiluonnokseen sisältyvä ulkoistussopimusten mitätöinti vie julkisen sektorin uskottavuuden sopimuskumppanina. Julkisen vallan on oltava luotettava sopimuskumppani perustuslainkin mukaan, joten sopimusten mitätöintiä koskeva säännös on poistettava lakiluonnoksesta.

Samoin potilaan asemaa on parannettava EU:n potilasdirektiivin mukaisesti.

”On kestämätöntä, jos asiakkaiden Suomesta hankkimaa yksityistä terveydenhuoltoa korvataan asiakkaalle eri tavalla kuin ulkomailta hankittua hoitoa korvataan. EU:n komissio on kiinnittänyt tähän huomiota ja rikkomusmenettely on käynnissä. Suomen on pakko korjata asia, sillä olemme turhaan vaarassa joutua asiassa tuomioistuimen pitkään prosessiin.”