Elinkeinoelämältä työkalut kohti vaikuttavampaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa

14.02.2023

Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmämme on vakavan haasteen äärellä. Nykyinen ja tuleva rahoituspohja yhdistettynä ikääntyvän väestömme kasvavaan palvelujen tarpeeseen eivät enää kestä vanhoja toimintamalleja. Tätä haastetta taklaamaan EK ja sen toimialaliitot ovat koonneet Sotedigin työkalupakin, joka tarjoaa ratkaisuja sote-palveluiden saatavuuden, tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamiseen.

Sote-palvelujen turvaaminen ja kustannusten kasvun hillitseminen tulevina vuosina vaativat muutosta nykyisiin tapoihin toimia ja tuottaa palveluja. Muutoksen edellytys on, että kaikki toimijat sitoutuvat yhdessä purkamaan tiedon hyödyntämisen esteitä ja tätä kautta lisäämään palvelujärjestelmän tehokkuutta.

Onnistuminen sote-palveluiden modernisoinnissa vaatii selkeän tilannekuvan ja yhteisen tahtotilan. Viisi tärkeintä toimenpidettä käynnistettäväksi:

  1. Tarvitaan kansallista ohjeistusta ja panostusta yhteentoimiviin sote-tietojärjestelmiin
  2. Käynnistetään kansallinen keskustelu keskeisten viranomaisten ja sote-toimijoiden välillä tietosuojan roolista sote-lainsäädännön tulkinnassa sekä tarkoista numeerisista henkilöstömitoituksista
  3. Yhtenäistetään julkisen ja yksityisen palvelutuotannon viranomaisvaatimukset ja mittarit
  4. Otetaan sote-sektori aktiivisesti mukaan kehittämään kansallisia digihankkeita
  5. Puututaan in house -yhtiöiden toimintaan epäterveen markkinan kitkemiseksi

”Teknologian tehokas hyödyntäminen vapauttaa ammattilaisten työpanoksen niihin tehtäviin, joissa sitä todella tarvitaan. Meillä on käsissämme kaikki mahdollisuudet rakentaa sote-palvelujärjestelmästä menestystarina”, sanoi EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies julkistustilaisuudessa.

Suomalaiset ansaitsevat maailman parhaat sosiaali- ja terveyspalvelut, vaikuttavimmat hoidot ja turvallisen hoivan. Tiistaina 14.2. julkaistu Sotedigin työkalupakki sisältää lukuisia toimenpide-ehdotuksia, joilla tämä lupaus pystytään lunastamaan.

Sotedigin työkalupakki – Kohti vaikuttavampaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa