Teollisuuden kiinteät investoinnit laskevat vuonna 2018 – investointien taso pysynyt kuitenkin hyvänä

EK:n Investointitiedustelun mukaan teollisuuden kiinteät investoinnit Suomeen laskevat kuluvana vuonna. Investointien taso on kuitenkin hyvä 2000-luvun alun kokonaistilanteeseen verrattuna. Teollisuuden tutkimus- ja kehitysmenojen arvioidaan olevan hyvin lähellä viime vuoden tasoa.

Vuonna 2017 kiinteät investoinnit nousevat tiedustelun perusteella 4,7 miljardiin euroon. Vuonna 2018 investointien odotetaan alenevan lähes historiallisen korkealta tasolta noin 4,1 miljardiin euroon.

Tutkimus- ja kehitysinvestointien arvo olisi EK:n Investointitiedustelun mukaan tänä vuonna noin 3 miljardia euroa. Tutkimus- ja tuotekehitysmenot kääntyivät viime vuonna pitkän laskukauden jälkeen kasvuun ja tänä vuonna tämä sama taso säilyisi lähes muuttumattomana.

Teollisuuden kokonaisinvestointien arvioidaan olevan tänä vuonna noin 7,1 miljardia euroa. Viime vuoteen verrattuna laskua olisi noin 8 prosenttia.

Energia-alalla on investoitu viime vuosina voimakkaasti. Vilkas investointitoiminta jatkuu myös tänä vuonna ja alan investointisumma olisi noin 2,5 miljardia.

Noin kaksi kolmasosaa vuodelle 2018 suunnitelluista teollisuuden kiinteistä investoinneista on kone- ja laiteinvestointeja. Kone- ja laiteinvestointien arvon kehitys noudattelee pitkälti kiinteiden investointien kokonaissumman kehitystä.

Teollisuuden investointiaste eli kiinteiden investointien suhde jalostusarvoon on EK:n Investointitiedustelun mukaan tänä vuonna noin 12 prosenttia. Investointiaste olisi tällöin hieman muun Länsi-Euroopan keskitasoa matalammalla.

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n tekemä teollisuuden investointitiedustelu on osa Euroopan komission harmonisoitua suhdannetiedustelujärjestelmää. EU rahoittaa tiedustelua osittain. Keväällä 2018 tehtyyn tiedusteluun vastasi yli 300 yritystä, jotka työllistivät Suomessa lähes 150 000 työntekijää. Tiedustelun luvut on korotettu vastaamaan kansantalouden tilinpidon mukaisia investointeja.