Teollisuuden kiinteät investoinnit nousevat vain aavistuksen

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n tuoreen Investointitiedustelun mukaan teollisuuden kiinteiden investointien arvo olisi noin 4,5 miljardia euroa vuonna 2020. Tämä tarkoittaa vajaan prosentin suuruista kasvua edelliseen vuoteen verrattuna.

”Suomen heikentyvä taloustilanne sekä alentunut kapasiteetin käyttöaste heijastuvat teollisuusyritysten investointihalukkuuteen kuluvana vuonna. Tehdasteollisuuden investoinnit kasvavat maltillisesti ja investointiaste pysyy matalalla tasolla. Vain energiateollisuudessa investointien määrä kasvaa selvästi tänä vuonna”, kertoo EK:n asiantuntija Terhi Heikkonen.

Tutkimus- ja kehitysinvestointien arvoksi ennakoidaan tälle vuodelle 2,9 miljardia euroa ja kasvua viime vuoteen verrattuna olisi vajaat kaksi prosenttia. Täten teollisuuden yhteenlaskettu investointisumma kasvaisi kuluvana vuonna noin yhdellä prosentilla 7,4 miljardiin euroon.

Energia-alan investointien ennustetaan kasvavan tänä vuonna noin 2,8 miljardiin euroon ja kasvua viime vuoteen verrattuna olisi reilut 20 prosenttia. Energia-alan investointeja vauhdittavat sähköverkon toimitusvarmuuden parantaminen ja suuntautuminen uusiutuvaan energiantuotantoon.

 Teollisuuden investointiasteen arvioidaan olevan tänä vuonna noin 19 prosenttia, mikä on jonkin verran keskimääräistä länsieurooppalaista tasoa matalampi. Kuluvalle vuodelle suunnitelluista teollisuuden kiinteistä investoinneista 48 prosenttia on korvausinvestointeja ja vain 29 prosenttia kapasiteetin laajentamiseen tähtääviä investointeja.

”Myös pitkällä aikavälillä teollisuuden investointinäkymät ovat Suomessa heikot, sillä vaatimaton väestökehitys sekä tuottavuuskasvua edistävät tutkimus- ja kehittämisinvestoinnit eivät ota kunnolla tuulta alleen. Vaisu investointinäkymä heijastuu jo nyt investointien kohdistumisena pääasiassa tuotannon korvausinvestointeihin eikä tuotannon laajentamiseen”, Heikkonen jatkaa.

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n tekemä teollisuuden investointitiedustelu on osa Euroopan komission harmonisoitua suhdannetiedustelujärjestelmää. EU rahoittaa tiedustelua osittain. Syksyllä 2019 tehtyyn tiedusteluun vastasi noin 250 yritystä, jotka työllistivät Suomessa noin 140 000 työntekijää. Tiedustelun luvut on korotettu vastaamaan kansantalouden tilinpidon mukaisia investointeja.