Teollisuusinvestointien odotetaan piristyvän kuluvana vuonna selvästi

11.01.2022

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n tuoreen Investointitiedustelun mukaan teollisuusinvestointien odotetaan kasvavan kuluvana vuonna 17 prosenttia edellisvuoteen nähden. Teollisuuden investointien yhteenlaskettu arvo vuonna 2022 olisi noin 9,9 miljardia euroa. Vuonna 2021 teollisuuden investoinnit kasvoivat arviolta 23 prosenttia, kun talous palautui koronakriisistä.

”Investointien osalta nyt on selkeä momentum. Kasvun taustalla on nyt kolme tekijää: pitkään jatkunut investointilama, koronan tuoma talousshokki sekä vihreän siirtymän tuoma mahdollisuus. Kun rahoituskin on vielä investoinneille suotuisa, kasvupyrähdykselle on aineksia. Investointien toteutuminen kyselyn arvioimassa laajuudessa olisi tärkeää Suomen kasvupotentiaalin kannalta”, toteaa EK:n johtaja Sami Pakarinen.

Kasvu painottuu kiinteisiin investointeihin ja energiaan. Kiinteiden investointien arvoksi ennakoidaan tänä vuonna 6,8 miljardia euroa, joka on peräti 21 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Tutkimus- ja tuotekehitysmenojen arvo olisi tiedustelun mukaan tänä vuonna 3,0 miljardia euroa ja kasvua viime vuoteen nähden olisi 9 prosenttia. Energiateollisuuden investoinnit kasvaisivat tänä vuonna 37 prosenttia ja niiden arvo olisi 3,3 miljardia euroa.

Teollisuuden investointiasteen ennakoidaan nousevan tänä vuonna noin 23 prosenttiin. Investointiaste on viimeksi ollut tätä korkeampi vuonna 2012. Käyttötarkoituksen mukaan tarkasteltuna 45 prosenttia kuluvalle vuodelle suunnitelluista investoinneista on tuotantokapasiteetin laajennusinvestointeja ja noin 42 prosenttia korvausinvestointeja.

Myös palveluinvestoinneissa kasvua

EK:n Investointitiedustelussa kysyttiin nyt ensimmäistä kertaa myös palveluinvestointien kehitystä. Tänä vuonna palveluinvestointien kehitystä mittaava saldoluku nousee 14 pistettä eli suurempi osuus yrityksistä näkee investointien kasvavan kuin vähentyvän. Kasvua on luvassa lähes jokaisella toimialalla.

”Palveluinvestointien laaja-alainen kasvu tänä vuonna hyvä uutinen, sillä sektori on ottanut ison lommon koronashokista. Palveluiden puolella aineettomat investoinnit ovat kasvaneet tasaista tahtia. Osaavan työvoiman saatavuusongelmien helpottaminen on akuutti ja ajaton keino auttaa palveluinvestointien kasvua jatkossa”, Sami Pakarinen analysoi.

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n tekemä teollisuuden investointitiedustelu on osa Euroopan komission harmonisoitua suhdannetiedustelujärjestelmää. EU rahoittaa tiedustelua osittain. Loppuvuonna 2021 tehtyyn tiedusteluun vastasi noin 500 yritystä, jotka työllistivät Suomessa noin 200 000 työntekijää. Tiedustelun luvut on korotettu vastaamaan kansantalouden tilinpidon mukaisia investointeja.

Investointitiedustelu, tammikuu 2022 Tiedotustilaisuuden materiaali