Investointitiedustelu: tammikuu 2022

Tammikuun 2022 investointitiedustelu

  1. Teollisuuden investointien kasvu jatkuu tänä vuonna (+17 %) kiinteiden investointien vetämänä
  2. Teollisuuden ja energiateollisuuden kiinteät investoinnit ensi kertaa yli 10 mrd. euron
  3. Investointiaste nousemassa 23 prosenttiin, korkein taso sitten vuoden 2012
  4. Tehdasteollisuuden kiinteiden investointien kasvu laajenemassa alle 250 henkeä työllistäviin yrityksiin
  5. Palveluinvestoinneissa kasvua tänä vuonna, myös koronasta kärsineillä aloilla

Yhteenveto

EK:n Investointitiedustelun mukaan teollisuuden investointien arvioidaan kasvavan tänä vuonna 17 prosenttia 9,9 miljardiin euroon (Taulukko 1). Kiinteiden investointien kasvun ennakoidaan yltävän 21 prosenttiin ja T&K-investointien vastaavasti 9 prosenttiin. Viime vuonna teollisuuden investoinnit kasvoivat kokonaisuutena 23 prosenttia. Kasvu tapahtui ainoastaan kiinteiden investointien vetämänä, sillä T&K-investoinnit säilyivät edellisvuoden tasolla.

Kun teollisuuden kiinteiden investointien lisäksi huomioidaan energiateollisuuden investoinnit, nousee kiinteiden investointien arvo tänä vuonna ensi kertaa yli 10 miljardiin euroon. Energiateollisuuden kiinteiden investointien ennakoidaan kasvavan tänä vuonna peräti 37 prosenttia.

EK arvioi ensimmäistä kertaa myös palvelualojen investointien kehitystä saldolukujen avulla. Palvelualoilla investointien ennakoidaan lisääntyvän, sillä suurempi osuus palvelualan yrityksistä arvioi investointien lisääntyvän kuin vähentyvän. Investointeja mittaava saldoluku on tälle vuodelle +24.

Teollisuuden investoinnit ja suunnitelmat 2020-2022

Päivitetty

Milj. euroa (käyvin hinnoin) ja muutosprosentit

Lähde: Tilastokeskus ja EK:n Investointitiedustelu

Investointiaste nousussa

Kuluvana vuonna teollisuuden investointiaste on nousemassa 23 prosenttiin (Kuvio 1). Viimeksi investointiaste oli näin korkealla tasolla vuonna 2012. Investointiaste kääntyi kasvuun jo vuonna 2021. Kasvu on seurausta ennen kaikkea kiinteiden investointien lisääntymisestä.

Teollisuuden investointiaste 2000-2022, %

Päivitetty

Lähde: Tilastokeskus ja EK:n Investointitiedustelu

Investointien käyttötarkoitus

Tälle vuodelle suunnitelluista investoinneista 45 prosenttia on suuntautumassa tuotannon laajentamiseen (Kuvio 2). Hieman pienempi osuus kohdistuu kapasiteetin korvausinvestointeihin. Rationalisointi-investointien osuus on jatkanut vähentymistään viimeisten vuosien aikana.

Tuotannon laajennusinvestointeja on Investointitiedustelun perusteella odotettavissa tänä vuonna etenkin sähkö- ja elektroniikkateollisuuteen sekä energiateollisuuteen.

Teollisuusinvestointien käyttötarkoitus 2000-2022

Päivitetty

%-osuus investoinneista

Lähde: EK:n investointitiedustelu

Investoinnit yrityskoon mukaan

EK:n Investointitiedustelun mukaan tehdasteollisuuden kiinteät investoinnit kasvavat kuluvana vuonna vilkasta tahtia kaikissa yrityskokoluokissa. Kun vuonna 2020 sekä alle 250 henkeä työllistävissä että yli 250 henkeä työllistävissä yrityksissä kiinteät investoinnit polkivat jokseenkin paikallaan, vuonna 2021 kasvu vauhdittui erityisesti isommissa yrityksissä (+45 %). Vastaavasti tänä vuonna kasvu on nopeampaa pienemmissä yrityksissä (+29 %).

Noin kaksikolmasosaa tehdasteollisuuden kiinteistä investoinneista tehdään yli 250 henkeä työllistävissä yrityksissä. Näissä yrityksissä vuonna 2022 investointien ennakoidaan yltävän 4,4 miljardiin euroon. Vastaavasti alle 250 henkeä työllistävien yritysten investointien arvo olisi tänä vuonna 2,5 miljardia euroa.

Teollisuuden kiinteät investoinnit suurusluokittain 1993-2022

Päivitetty

Milj. euroa (käyvin hinnoin), henkilökunnan määrän mukaan jaoteltuna

Lähde: Tilastokeskus ja EK:n Investointitiedustelu

Kaikilla toimialoilla kasvua kiinteissä investoinneissa tänä vuonna

Teollisuuden kiinteät investoinnit nousevat tänä vuonna yhteensä 21 prosenttia (Taulukko 2). Viime vuonna kasvu oli vielä tätäkin voimakkaampaa, sillä kiinteät investoinnit kasvoivat noin 1,5 miljardia euroa (+39 %) edellisvuodesta 5,6 miljardiin euroon. Toimialoittain tarkasteltuna kasvu on vuosien 2021 ja 2022 aikana suurinta metsä-, elintarvike-, rakennustuote, kemian- sekä kone- ja metallituoteteollisuudessa. Teknologiateollisuudessa investointien kehitys on ollut vaihtelevaa, sillä vuonna 2021 investoinnit supistuivat metallien jalostuksessa sekä elektroniikka- ja sähköteollisuudessa.

Energiateollisuudessa kiinteät investoinnit kasvavat tänä vuonna reippaasti. Jos viime vuonna kasvu jäi lähes nollaan, tänä vuonna kasvua kertyy lähes miljardin euron edestä (+37 %) noin 3,3 miljardiin euroon.

Tehdas- ja energiateollisuuden kiinteät investoinnit nousevat kuluvana vuonna ensi kertaa yli 10 miljardiin euroon.

Teollisuuden kiinteät investoinnit ja suunnitelmat 2020-2022

Päivitetty

Milj. euroa (käyvin hinnoin) ja muutosprosentit

Lähde: Tilastokeskus ja EK:n Investointitiedustelu

Palvelualojen investoinnit

EK arvioi nyt ensimmäistä kertaa myös palvelualojen investointien kehitystä kysymällä investointien suuntaa osana suhdannekyselyjä. Palvelualoilla investointien ennakoidaan lisääntyvän kuluvana vuonna, sillä suurempi osuus palvelualan yrityksistä arvioi investointien lisääntyvän kuin vähentyvän. Investointeja mittaava saldoluku on tälle vuodelle +24. Palveluinvestoinneissa on odotettavissa kasvua lähes jokaisella toimialalla.

Viime vuonna korona kuritti useita toimialoja. Tämä heijastui myös palvelualojen investointeihin vuonna 2021. Investoinnit vähenivät liikenteessä ja kulttuuripalveluissa. Korona vaikeuttaa joidenkin toimialojen liiketoimintaa paljon ainakin vielä alkuvuonna 2022. Tällä voi olla vaikutuksia myös toteutuvien investointien kehitykseen niin eri palvelu- kuin teollisuuden aloilla.

Palveluiden investoinnit 2021-2022

Päivitetty

Muutos edelliseen vuoteen verrattuna, saldoluku

Tiedote Tiedotustilaisuuden materiaali

 

Lisätietoja

Sami Pakarinen

Johtaja

050 343 4337

Talous ja tutkimus