Toimitusjohtaja Mikael Jungner: Suomi digikehityksen kärkeen

22.04.2015

Digitalisaatio lisää tuottavuutta, parantaa palvelua ja lisää työtä. Huomio pitää suunnata digitalisaation valtaviin mahdollisuuksiin eikä uhkakuvien maalailuun. Suomen kansantalouden monia ongelmia voidaan hoitaa nostamalla Suomi takaisin digikehityksen kärkijoukkoon.

Tarvitaan ennakkoluulotonta kokeilua, vanhat toimintatavat romukoppaan

– Vaikka olemme jääneen kehityksestä jonkin verran jälkeen, Suomella on edelleen loistava tilaisuus nousta yhdeksi digikehityksen voittajista. Kärkeen kannattaa pyrkiä, sillä tuottavuushyöty on lukuisia miljardeja ja lisäksi tulevat moninaiset bisnesmahdollisuudet, sanoo EK:lle digipamfletin kirjoittanut toimitusjohtaja Mikael Jungner.

– Suurin este digitaalisuuden etenemiselle on vakiintunut tapamme toimia: vanhat asenteet ja pinttyneet rutiinit. Digitalisaatiosta saadaan paras hyöty, kun yhteiskunnan kaikki prosessit suunnitellaan kokonaan uudella digitaalisuuteen sopivalla tavalla. Lisäksi tarvitaan kokeiluja eikä loppuun saakka hiottuja täydellisiä suunnitelmia, Jungner tähdentää.

Jungner laati EK:n pyynnöstä raportin, jossa arvioidaan digitalisaation mahdollisuuksia ja esitetään 21 toimenpidesuositusta talouskasvun vauhdittamiseksi digitalisaation keinoin.

– Digitalisaatio korjaa Suomen perinteisiä heikkouksia. Etäisyys maailmanmarkkinoihin kutistuu, ja tarjolla ovat pienen kotimarkkinan sijaan verkostoituneen maailman laajat markkinat. Työn määrä kasvaa, vaikka digitalisaatio vauhdittaakin rakennemuutosta. Kun liukuhihnat keksittiin, sen pelättiin olevan työn loppu. Toisin kuitenkin kävi, Jungner vertaa.

Hyvä pohja digistrategialle

EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies perää Suomelle kunnianhimoista ja rohkeaa digistrategiaa. Jungnerin listaamat teesit antavat siihen hyvän pohjan.

Esimerkiksi julkisella sektorilla digitaalisuus antaa valtavan mahdollisuuden tuottavuuden parantamiseen.

– On asetettava niin kunnianhimoiset tavoitteet, että niiden saavuttaminen pakottaa kokonaan uudenlaisiin toimintatapoihin ja prosesseihin. On arvioitu, että yksistään sote-palveluissa digitalisoinnin tuottavuushyöty voi olla jopa 20–30 % pitkällä aikavälillä, Häkämies korostaa.

Häkämiehen mukaan digitaalisuus on suuri mahdollisuus myös yrityksille: sen avulla voidaan synnyttää uusia tuotteita ja palveluja sekä kehittää ja tehostaa toimintaa.

– Yritykset satsaavat varmasti näihin mahdollisuuksiin, jos toimintaympäristö ja sijoitusilmapiiri kannustavat yrittäjyyteen ja terveeseen riskinottoon. Mahdollisuuksien mittaluokasta kertoo Etlan arvio, jonka mukaan esimerkiksi teollisella internetillä ja kaiken digitalisaatiolla on miljardien eurojen vaikutus Suomen kansantalouteen.

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Mikael Jungner, puh. 050 554 1615
Toimitusjohtaja Jyri Häkämies, puh. 09 4202 2400